Titta ner nr 2 den 12 oktober 2023

TItta ner
Angarngruppens aktivitet ”Titta ner” genomförde sin 2:a pilotexkursion torsdag 12 oktober kl. 15.00. Skarp höstsol, snabba moln och vind ca 6-8 m/sek från S SW.

Ängsfingersvamp

På vägen från Örsta till Midsommarberget noterades att foderåkerns nedre del mot Midsommarberget var slagen. Höstsådden på Örstaåkern lyste grön.

Dagens upplägg var anpassat efter att fågelskyddet och dithörande tillträdesförbud – tiden 1 april – 30 september – upphört. Tillträdesförbudet ger begränsad möjlighet att observera låga till medelhöga kärlväxter på sjöängen.

Första etappen var sjöängsvandring, sträckan Midsommarberget – Byksberget (hård och kall vind). Sjöängen var väl trampad och betad av boskapen. Direkt utanför Midsommarberget mot Lilla grundet där det var mer vatten än tuvor, hittades en planta vattenblink (blommar på försommaren som en vit bård mellan vattenspegel och vass). På den väl betade sjöängen noterades veketåg, harstarr, rödven, kråkklöver (blad), en blommande revsmörblomma och grässtjärnblomma. Ute i lagunen observerades två ägretthägrar samt en överflygande honfärgad blå kärrhök.

På etapp Byksbergsdungen noterade vi några blommande jungfrulin, höstfibblor och maskros. Fokus var svamp, främst vaxskivlingar som trotsat kalla nätter i skydd av gräset. Till hjälp hade vi en, från Artportalen utdragen och komprimerad checklista över svampfynd från Angarnssjöängen. Artbestämningen av svamp har gjorts i flera steg, först primär artbestämning i fält, fotodokumentation på objektet från ovan, från sidan, underifrån och växtplats. Artbestämningen säkerställes genom kontroll mot Artportalen och svampböcker.

Första svampobservationen var tre ”jätteröksvampar” som, vid hemmakontroll, visade sig vara skålröksvamp. Sedan sökte vi efter ängsfingersvamp och hittade ett flertal i gräset. Men någon hagfingersvamp fann vi inte. Några fruktkroppar av ”röd vaxskivling” fotodokumenterades. Det visade sig vara blodvaxskivling då foten var rödgul och inte ” gulröd mot basen vitaktig och strimmig” som den skulle varit om det varit scharlakansvaxskivling (NT). Övriga vaxskivlingar på Byksberget var ängsvaxskivling, kantarellvaxskivling och spröd vaxskivling. De två sista blev artbestämnda hemma mot svampböcker och Artportalens ”Sök med bild”.

En hög ”fårskit” som visade sig vara en grupp svamp – triggade vår nyfikenhet. Vid första anblicken gick tankarna till sepiavaxskivling, där en av artkaraktärerna är att den ser ut som just en hög fårskit. Men ”fårskiten” ger ingen träff i Artportalens sökfunktion. Och karaktärerna för sepiavaxskivling t.ex. rodnad vid brytning saknas på ”fårskiten”. Foto på fårskitsliknande svampen är utlagd i expertgrupp på Facebook för artbestämning.

Denna pilotexkursion ”Titta ner” nr 2 lockade en handfull deltagare. Vi kommer att samlas fysiskt eller digitalt för att försöka få fram ett fungerande koncept till 2024 års vegetationsperiod.

Vid pennan och kameran Karin Hendahl


ängsvaxskivling                                            skålröksvamp

obestämda-fårskiten skivor och fot                kantarellvaxskivling

kantarellvaxskivling                                        sprödvaxskivling

Fårskiten som visade sig vara en grupp svampar         blodvaxskivling

Betad veketåg och kråkklöver