Naturvårdsdag 21 oktober 2023

 En naturvårddag avsedd för holkrensning gick av stapeln lördagen 21 oktober. Tyvärr var uppslutningen ganska mager – vi var bara tre personer. Kanske vi puffat för lite för denna trevliga aktivitet? Kanske annonserades den för sent och kanske avskräckte vädret?

Hur som helst beslutade holkgeneralen Stefan Paulin att vi skulle inrikta oss på holkarna i Skesta hage och Stora Ekhammaren. Där rensades de ca tiotal holkar som kräver stege. Stefan hade redan fixat de nya, lägre sittande holkarna. Här i hagen kunde häckning påvisas i en rätt stor andel av holkarna. Skesta hage är nog den bästa delen av reservatet i det avseendet (för närmare besked hänvisas till Stefans statistik).

Innan vi knallade över till Stora Ekhammaren kunde vi konstatera att vår stora fina björk som i många år burit vår fågelmatning i hagen knäckts av stormen Babet. Halva björken ligger helt omkull och andra halvan kränger betänkligt. Den kommer säkert snart dråsa ner den också, så allmänheten varnas. Det verkar som om makterna inte vill att vi ska fågelmata! Är det inte vildsvin så är det stormar…

I Stora Ekhammaren finns också några högt sittande holkar som rensades. Även här fann vi spår av den sista tidens blåsväder i form av en ganska stor ek som fallit till hälften och lutade mot en stor granne. Den är belägen nära stigen (men lutar från stigen) i sydvästra delen av dungen. Eken hade, ovanligt för en ek, ryckts upp som en rotvälta. Även här får vi varna: Gå inte under den lutande eken! Länsstyrelsen är informerad om dessa och andra halvt fallna träd.

Tryggve Engdahl text o foto