Årnöteshandlingar 2024

Angarngruppen – årsmötesdagordning – 8 april 2024

2023 Verksamhetsberättelse (slutversion)

Valberedningens och styrelsens förslag till årsmötet 2024

Bokslut


Angarngruppens årsmöte måndagen den 8 april 2024 kl. 19:00.

Mathiasgården, Kyrkvägen 4, Vallentuna

 Dagordning

 Årsmötets öppnande

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 4. Val av två justerare, tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Upprättande och fastställande av röstlängd
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, redovisning av räkenskaperna för det gångna året
 8. Revisorns berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
 11. Beslut om antal styrelseledamöter
 12. Val av ordförande, vice ordförande och kassör för ett år
 13. Val av övriga styrelseledamöter för ett år
 14. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
 15. Val av valberedning för ett år
 16. Fastställande av årsavgiften för nästkommande år
 17. Beslut om och utdelande av vandringspriset Vattenrallen
 18. Övriga ärenden
 19. Mötets avslutande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Angarngruppens årsmöte måndagen den 8 april 2024 kl. 19:00.

Mathiasgården, Kyrkvägen 4, Vallentuna

 Dagordning

 Årsmötets öppnande

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 4. Val av två justerare, tillika rösträknare
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Upprättande och fastställande av röstlängd
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, redovisning av räkenskaperna för det gångna året
 8. Revisorns berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning och disposition av årets resultat
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
 11. Beslut om antal styrelseledamöter
 12. Val av ordförande, vice ordförande och kassör för ett år
 13. Val av övriga styrelseledamöter för ett år
 14. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
 15. Val av valberedning för ett år
 16. Fastställande av årsavgiften för nästkommande år
 17. Beslut om och utdelande av vandringspriset Vattenrallen
 18. Övriga ärenden
 19. Mötets avslutande