Fågeltornskampen 4 maj 2024

 

 Även detta år deltog vi med ett lag från Angarngruppen i BirdLife Sveriges Fågeltornskamp. Denna tävling tycks vara tillbaka till ursprungsformatet då det var en kamp mellan fågeltorn och plattformar i Finland och Sverige. Några år har även Norge och Danmark deltagit, men så verkar det inte vara i år. För vår del tävlade vi på WWF-plattformen vid Grävlingholmen mellan klockan 05:00 och 13:00. Det är tredje gången vi deltar på denna plats.

I vårt lag ingick fem skådare varav två fanns på plats under hela perioden. För övrigt besöktes plattformen av cirka 15 personer och av dessa var flera intresserade av vår aktivitet och vårt tävlingsresultat. En kuriositet var ett finskt par som under tidigare år deltagit Fågeltornskampen på finska sidan.

Vädret detta år var i stort sett identiskt med det som rådde vid motsvarade tävling 2023 (6/5). Det innebar klart väder hela perioden med temperatur nära noll på morgonen. Frampå dagen steg värmen till +17. Under morgonen och en bit in på förmiddagen var det helt vindstilla. Därefter förekom en svag vind från SV.

Vårt slutliga resultat blev denna gång 70 arter. Det kan jämföras med 76 respektive 80, som vi noterat de två tidigare åren. Intensiteten i fågellivet avtog snabbt denna morgon och om det förekom något sträck, så gick det på hög höjd.

Det slutliga resultatet för hela landet är ännu inte helt klart, men preliminärt hamnar vi tämligen nära i mitten av den totala svenska artlistan på cirka 100 torn och plattformar.

Stefan Paulin text. Foto Dan Henrikson 2; 3; 4; 5. Gunnar Hesse 1.


04.50

HELA ARTLISTAN I OBSERVATIONSORDNING.

 

1 Större hackspett 05:00
2 Skata 05:00
3 Grågås 05:00
4 Tofsvipa 05:00
5 Sångsvan 05:00
6 Trana 05:00
7 Sävsparv 05:00
8 Koltrast 05:00
9 Stare 05:00
10 Sothöna 05:00
11 Ringduva 05:00
12 Grönbena 05:00
13 Rödbena 05:02
14 Vattenrall 05:02
15 Gråtrut 05:04
16 Blåmes 05:04
17 Snatterand 05:05
18 Sånglärka 05:07
19 Vitkindad gås 05:07
20 Kricka 05:07
21 Gråkråka 05:07
22 Kanadagås 05:07
23 Gräsand 05:09
24 Enkelbeckasin 05:09
25 Sävsångare 05:10
26 Fasan 05:10
27 Gråhäger 05:10
28 Knölsvan 05:15
29 Buskskvätta 05:15
30 Ljungpipare 05:20
31 Brun kärrhök 05:20
32 Skrattmås 05:20
33 Tamduva 05:23
34 Kaja 05:24
35 Bläsgås 05:30
36 Mindre strandpipare 05:35
37 Knipa 05:39
38 Gröngöling 05:45
39 Storskarv 05:46
40 Trädpiplärka 05:49
41 Skedand 05:50
42 Talgoxe 06:02
43 Gulärla 06:05
44 Lövsångare 06:13
45 Gråsparv 06:38
46 Stenskvätta 06:50
47 Taltrast 07:00
48 Sädesärla 07:00
49 Steglits 07:10
50 Vigg 07:10
51 Fiskmås 07:20
52 Skäggdopping 07:20
53 Fisktärna 07:32
54 Bofink 07:36
55 Svarthätta 07:36
56 Sparvhök 07:42
57 Gulsparv 07:49
58 Ladusvala 07:52
59 Brushane 07:55
60 Skogssnäppa 08:25
61 Fiskgjuse 08:44
62 Skogsduva 08:54
63 Ormvråk 09:10
64 Gluttsnäppa 09:45
65 Fjällgås 09:55
66 Grönfink 10:27
67 Korp 10:44
68 Havsörn 10:57
69 Lärkfalk 11:02
70 Bläsand 11:27