Sitt-o-glo på Midsommarberget den 11 maj 2024

Vi har nu genomfört det vi kallar Stora sitt-o-glo i dess nuvarande form för 15:e året i rad. Den innebär att någon eller några observatörer fanns på Midsommarberget från klockan 00:00 till en bit frampå dagen. Detta år avslutades aktiviteten klockan 12:00. Sitt-o-glo går ut på att se eller höra så många arter som möjligt från en begränsad plats. I vårt fall är det alltså Midsommarbergets topp som är observationsplatsen.

Väderprognosen inför den tid vi planerat för aktiviteten såg bra ut. Inget regn och minimal vind förutspåddes. Temperaturen förväntades gå ner mot ett fåtal plusgrader som lägst. Prognosen infriades helt, men när det var som kyligast var det lite svårt att hålla värmen, trots att vi var väl påpälsade. När solstrålarna väl nådde oss, kändes det ändå riktigt behagligt.

Under de mörka timmarna förra året kunde vi anteckna ett rekordantal i protokollet. Motsvarande period under detta år gav ett klart lägre antal och när vi avslutade klockan 12 hade vi noterat 83 arter. Detta kan jämföras med fjolårets rekord på 94 och 2024 placeras in på delad 7:e plats bland de 15 år vi genomfört detta.

Tre observatörer inledde vid midnatt. Ett antal anslöt under tidig morgon och totalt räknande vi in åtta som deltog mer permanent. Dessutom kom ett 10-tal tillfälliga besökare och visade intresse för vår aktivitet.

Stefan Paulin text, Gunnar Hesse bild.

En total lista över observerade arter följer nedan! Protokollet har skötts av Svante Söderholm och undertecknad.

Tid Ack antal
arter
Art
00:00 1 grågås
00:00 2 vitkindad gås
00:00 3 sothöna
00:01 4 tofsvipa
00:01 5 sångsvan
00:02 6 grönbena
00:06 7 vattenrall
00:09 8 sävsångare
00:11 9 gräsand
00:39 10 knipa
00:42 11 kanadagås
00:45 12 bläsgås
00:51 13 enkelbeckasin
01:09 14 bläsand
01:12 15 kattuggla
01:17 16 kricka
02:07 17 snatterand
02:15 18 sävsparv
02:27 19 morkulla
02:28 20 rörhöna
02:34 21 drillsnäppa
02:43 22 trana
02:54 23 koltrast
03:14 24 vigg
03:24 25 skedand
03:24 26 häger
03:24 27 svartvit flugsnappare
03:28 28 talgoxe
03:36 29 knölsvan
03:43 30 bofink
03:55 31 blåmes
04:08 32 stjärtand
04:08 33 skrattmås
04:13 34 brun kärrhök
04:15 35 gråkråka
04:16 36 ormvråk
04:18 37 lövsångare
04:18 38 brushane
04:19 39 grönfink
04:20 40 salskrake
04:21 41 stare
04:21 42 ärtsångare
04:25 43 ringduva
04:34 44 steglits
04:35 45 skata
04:37 46 gråtrut
04:38 47 fisktärna
04:40 48 gulärla
04:42 49 fiskmås
04:45 50 sånglärka
04:46 51 mindre strandpipare
04:50 52 sädesärla
04:52 53 större hackspett
04:56 54 fasan
04:58 55 buskskvätta
05:02 56 hämpling
05:06 57 stenskvätta
05:10 58 skogsduva
05:10 59 kaja
05:12 60 korp
05:21 61 trädpiplärka
05:25 62 gulsparv
05:38 63 storskarv
05:47 64 gröngöling
05:55 65 rödbena
06:40 66 nötväcka
07:05 67 fiskgjuse
07:15 68 silltrut
07:25 69 tornfalk
07:27 70 ladusvala
07:33 71 gluttsnäppa
07:35 72 rödhake
07:43 73 taltrast
07:45 74 grönsiska
08:20 75 svarthätta
08:21 76 hussvala
09:10 77 dubbeltrast
09:34 78 sparvhök
09:38 79 tamduva
10:06 80 nötskrika
10:20 81 lärkfalk
10:55 82 havsörn
11:05 83 stenfalk