Nattlys nummer 2, maj 2024

I linje med Angarngruppens strävan att bättre förstå och kartlägga den biologiska mångfalden i Angarnssjöängens naturreservat så genomfördes 2024 års andra nattlys lördagen den 25 maj.

Foton Christer Hjert. 

Då det första nattlyset som genomfördes den 20 april och som gav ett minst sagt ett dåligt resultat var förhoppningen nu lite högre ställd. Maj har ju varit generellt varm, så att det skulle flyga nattfjärilar var det ingen tvekan om. Osäkert dock hur bra resultatet skulle bli.

Det första nattlyset genomfördes på Klosterbacken, och denna gång hade vi bestämt att lysa antingen vid grillplatsen vid Örsta eller på Tältholmen. Det fick bli grillplatsen med omnejd då Tältholmen var besatt av just tältare.

Två stationer med Entoledlampor i Ikeagarderober sattes upp i backen bakom vindskydden och två olika stationer med lakan och kvicksilverlampor sattes upp i skogskanten ca 100 meter ner längs vägen mot sjöängen.


Foto Gunnar Hesse. Ikeagarderober kan användas till mycket.

Samling för deltagare denna kväll var satt till 21:45 och vid denna tidpunkt hade hela tolv personer, varav två juniorer, dykt upp för att delta hela eller delar av kvällen och natten.

Vid 22-tiden satte vi igång alla lampor och redan efter en kort stund besöktes den ena av garderoberna av den första nattfjärilen för kvällen och som var en ekfotsläpare. Nästan samtidigt landade en vacker nattfjäril i form av rostvinge på ett av lakanen, och denna art skulle det även bli fler av under natten.

I starten var alla garderober och lakan väl besökta en skalbaggsart från familjen knäppare, och som sedan Gunnar Hesse artbestämde till långhornad vedknäppare.

Ett mål med flera lys under en längre period är ju att få med de arter som flyger dels tidigt på året, dels de arter som flyger sent på året. Denna taktik lyckades och vi fick t.ex. se tre exemplar av guldgul lavspinnare som blev en ny art för undertecknad.

Andra riktigt vackra arter som gladde oss var t.ex. det gulröda vattenskräppemottet, strimmig smalvingemätare, rödbrun månmätare och ett par exemplar av ockragul sikelvinge.

Totalt fick vi under natten njuta av 62 olika arter varav åtta av dessa var olika skalbaggsarter och resterande nattflygande fjärilar från olika grupper. Hela 36 arter var nya för Angarnssjöängens naturreservat. Inom gruppen ryggradslösa djur har det nu observerats 2091 taxa, och fler skall det bli.


Foto Christer Hjert. Ockragul sikelvinge.

Vid 02:00 så släcktes lamporna och de fyra personer som var kvar plockade ihop utrustningen och begav sig nöjda och glada hemåt. Nja, undertecknad tog omvägen hem via Vadadalen för att få lyssna på nattkonserten av fåglar i allmänhet och minst fyra kornknarrar i synnerhet.

Nästa nattlys är planerat att genomföras i Skesta hage den 15 juni. Vi ses väl?

Text Ulric Ilveus
Foton Christer Hjert och Gunnar Hesse


Foto Gunnar Hesse.