Naturvårdsdag i Skesta hage med bekämpning av örnbräken samt ”våldsamma” kossor

Onsdagen 26:e juni genomfördes för tredje året ormbunksröjning i Skesta hage. Vi var åtta personer som deltog varav två före detta anställda på Länsstyrelsen nämligen Julia Stigenberg (numera kommunbiolog i Botkyrka) och Alexandra Johansson (numera kommunekolog här i Vallentuna). Därtill en av Julias kompisar från Riksmuseet boende i Vallentuna.

Örnbräken är en ormbunke breder ju ut sig i hagen och förkväver annan växtlighet. Länsstyrelsen har lämnat det fritt fram för alla som vill bidra genom att rycka upp ormbunkarna. Förra året gjorde vi insatsen i augusti. I år hoppas vi på bättre effekt genom att rycka upp plantorna när de är tämligen nya.

I början av arbetet Foto Tryggve Engdahl

Några av oss hade fågelskådat på morgonen och kom till Skesta hage lite i förtid, varför vi passade på att inspektera fågelmatningen. Christer Christensen hade redan några dagar tidigare konstaterat att kossorna gått hårt fram. Det är ju bra att vi nu har kor i hagen även om de är för få, vilket vi påtalat för Länsstyrelsen (det är samma begränsade ko-besättning som har ansvar för hela nordvästra delen av sjöängen, plus då Skesta hage). Korna letar sig alltså upp i hagen via grinden mot sjöängen. Man kunde i hagen se komockor här och var men ganska lite spår av betning.

Foton Karin Hendahl. Flitigt arbete med några deltagare och slåtterfibbla.

Tydligen tyckte korna att jättegranen vi gömt matarna under var deras ställe, för den stora bingen var utpuffad en bra bit och dessutom illa sargad. Den kommer kräva omfattande reparation i höst. Är det inte vildsvin som saboterar vår matning så är det kor…

Vi 11-tiden körde vi igång ryckandet av örnbräken. Den här gången lite längre söder ut, nämligen den soliga tallbacken upp från den öppna ytan där fågelmatningen låg förr. Här fanns ett tätt bestånd som kändes lämpligt. Tyvärr finns flera lika stora och täta bestånd på olika håll i hagen så det lär bli tillfälle att göra en insats även i framtiden.

Årets kampanj blev väldigt olik förra årets som ju var en blöt historia. Solen stekte och termometern steg till 29°. Det var årets dittills varmaste dag! Som tur var blåste en ljum vind som lindrade skönt. Med vätskepauser och avbrott för lunchfika i skuggan gick det bra. En stor yta rensades (se bild före respektive efter) vilket resulterade i ett 15-tal fulla sopsäckar.

Efter väl genomfört arbete. Foto Tryggve Engdahl

Stort tack till Julia och Stefan som fyllde sina bilar med säckar och transporterade till återvinningsstation. Stort tack även till alla deltagare som kämpade på i värmen.

Text Tryggve Engdahl