Angarns kyrka

A k

Från Vallentuna kommun

Den lilla medeltidskyrkan i Angarn ligger ungefär en halvmil öster om Vallentuna, mellan Stockholm och Norrtälje. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett rakt avslutat kor i samma bredd som långhuset. Vid korets nordmur står en sakristia och intill långhusets sydmur ett vapenhus. De vitputsade murarna är uppförda av jämnstora gråstenar lagda i oregelbundna skift. Grunden består av otuktad gråsten. Sockel saknas. Taken är klädda med svart plåt.

Exteriören ger ett medeltida intryck, men interiören präglas av den fasta inredningen i gustaviansk stil. Långhusets innermurar är vitputsade och den enda utsmyckningen består av en profilerad trälist mellan det segementformade taket och väggen. Kyrkan uppfördes troligen under 1200-talet och kan vara en av de äldsta salkyrkorna i Uppland. Sakristian och vapenhuset är sekundära. Åtminstone sakristian och eventuellt även vapenhuset kan tillhöra folkungatiden, dvs. 1250-1350. Tydliga spår visar att långhuset haft ett ursprungligt, treklöverformat valv av trä. Vid en okänd tidpunkt brann detta tak och ett nytt platt tak uppfördes.

Vid en storm 1729 blev kyrkan svårt skadad. Det dröjde länge innan någon renovering kom till stånd. Läktaren byggdes på 1760-talet. Altaret är från 1788. 1795-96 genomgick kyrkan en renovering då murarna rappades, ett nordfönster togs upp och sydfönstren utvidgades. Långhuset täcktes med ett valmat segmentvalv av trä som putsades. I vapenhuset slogs ett tunnvalv av trä. Nuvarande predikstolen uppsattes. 1846 uppställdes i koret ett förgyllt kors med törnekrona mot en bakgrund av blå draperimålning. 1946 renoverades kyrkan åter. Nu satte man in innerfönster med blyinfattat antikglas och nya, slutna bänkar. All övrig inredning konserverades.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1996-1999

2005-03-21 Hans-Georg Wallentinus


© Fotograf Tomas Segeblad 18 feb 2017

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.