Månadsrunda 5 juli 2006

Högsommar med ”Antikrundan”.

Den 5:e juli, månadens första onsdag, var det återigen dags för en runda vid Angarn med daglediga skådare. Trots semestertid mötte 11 deltagare upp vid Örsta. På grund av att vegetationen växt sig hög i sjöängen, koncentrerades skådningen idag till högt belägna observationsplatser, där det gick att hjälpligt se över växtligheten. Vid Midsommarberget gick vi igenom vad som höll till i vattensamlingar och bankar från Byksberget till Stora Ekhammaren. Vadarna representerades av tofsvipa, grönbena, rödbena, gluttsnäppa och brushane. Någon enkelbeckasin ”tickade” också ute i sjöängen. Bland änder noterade vi endast simänder: gräsand, kricka och bläsand. Mängder med grågäss uppehöll sig i området. Ett tärnpar sågs hålla till på en bobale ute i en av vattensamlingarna och sångsvanparet, idag med fyra ungar, höll till ut mot mittidket. En ”singel” sångsvan noterades också. Sothöns fanns överallt med ungar som var från näst intill flygfärdiga till nykläckta, rödhuvade kycklingar.

Vi gick sedan, för ovanlighetens skull, till Hackstakullen för dagens fikapaus med åtföljande skådning. Grönbena och skogssnäppa kunde detaljstuderas. Två gjusar jagde till och från över sjöängen. En som fått fisk drog iväg söderut över Rävsta. Sävsparv, hussvala, ladusvala, stenskvätta och buskskvätta hörde till de tättingarter som uppehöll sig vid dammen.

På återvägen gick vi genom skogen fram till Midsommarberget. Naturligt nog så var det en skogsfågelfauna som mötte oss: svartmes sjöng flitigt, vidare hördes blåmes, talgoxe, nötväcka, m.fl., samt trädpiplärka. De flesta följde sedan Ulf Linnell till Byksberget, där vi i fint medljus kunde detaljstudera dräktkaraktärer hos grönbena, brushane och svartsnäppa. Bland brushanarna kunde vi notera några hanar med delar av lekdräkten kvar, några B-hanar (sådana som inte får lekdräkt utan får hjälpa de andra hanarna) och honor. En gluttsnäppa uppehöll sig också i det här området. Dräktskillnader mellan gråtrut och fiskmås kunde diskuteras eftersom en vuxen fiskmås uppehöll sig utanför Byksberget och genom att vi tidigare sett en gråtrut på ganska nära håll.

Längs åkerkanten mot Lundbydiket fanns inte längre några gulärlor, häckningen är tydligen avslutad för året. Däremot spelade fortfarande någon ängspiplärka. Dagens artlista på rovfåglar blev kort: fiskgjuse, brun kärrhök och ormvråk. Trots ivriga eftersök dök aldrig någon bivråk upp. Spelande sånglärkor satte griller i huvudet på några av oss. Vid Hackstakullen härmade en lärka svartsnäppa mycket illusoriskt och vid Lundbydiket härmade en annan lärka ljungpipare. Trots högtryck och stark värme (dock med en svalkande vind) fick gruppen ihop 60 arter, gråsparven på slutet oräknad. Bland annat tamduva blev nytt årskryss för onsdagsaktiviteterna, som nu är uppe i 105 arter under år 2006. Till rundan i augusti kan vi förvänta oss en mängd återflyttande vadare, men då krävs kanske lite sämre väder än idag.

2006-07-06 Hans-Georg Wallentinus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.