Månadsrunda 6 september 2006

Hårt arbete på september månads onsdagsrunda.

Första onsdagen i september som i år blev den 6:e samlades 16 förhoppningsfulla skådare vid Örsta för månadens ”antikrunda”. Det hade utlovats lappsparv och blåhake men därav blev intet. Ulf hade lyckats pricka in dagen mellan två regnområden, men vädret blev ändå inte så vackert som utlovats av SMHI utan det var molnigt mesta delen av tiden.

Dagens rutt gick först till Byksberget och därefter till Lundbydiket, Södra maden, Klosterbacken, Sommarstugeområdet och tillbaka med artgenomgång på Byksberget och avslutning på Midsommarberget. Gruppen hade märkligt svårt att komma framåt, eftersom det hela tiden dök upp nya fåglar som måste kollas. Morgonfika intogs först 9:30. Och dagen fortsatte som den börjat: nya fåglar dök upp hela tiden.

gass-1

Grågåsflockarna drar in längs Lundbydiket. Foto: Hans-Georg Wallentinus.

Trots det molniga vädret, utan någon termik att tala om, kom dagen att präglas av rovfåglar. Åtta arter på en dag är inte dåligt ens vid Angarnssjöängen. Vi räknade in sannolikt tre honfärgade blå kärrhökar, ett antal bruna kärrhökar och ett större antal ormvråkar. En sista (?) bivråk passerade och något senare ryttlade höstens första fjällvråk (en årsunge) över Örstaåkern. Stora flockar med vipor, starar och grönfinkar for omkring på Åstaåkern. En duvhök fick upp många av dem på vingen. Den lyckades skilja ut en stare ur flocken som den jagade frenetiskt under någon minut. Vi såg inte om den fick tag på staren eller inte. Lite senare var det grönfinkarnas tur att bli jagade, nu av en lärkfalk. Finkarna var för snabba till och med för lärkfalken, och räddade sig in ibland Grävlingholmens träd. Istället fortsatte lärkfalken att jaga starar – utan någon större lycka dock. Under dagen såg vi antagligen ytterligare två olika exemplar lärkfalk, varav minst en ungfågel. Dagen avslutades på Midsommarberget, där en årsunge havsörn passerade uppvaktad av två, senare fyra, pyttesmå ormvråkar.

Vattenståndet är högt och det fanns stora mängder änder, mest kricka, bläsand och gräsand, men även enstaka snatteränder och knipor. När någon rovfågel fick änderna på vingen kunde det räknas till hundratalet krickor. Grågässen var många och bland dem stod 24 vitkindade gäss och två sädgäss. Sothönsen var samlade i en stor flock i Kustamaden. Två tranor höll också till i sjöängen. Vadarna företräddes av tofsvipor (minst 80 exemplar), några sena grönbenor (ca 5), brushane (ca 6), enkelbeckasin (2) och ljungpipare (3-6). Ljungpiparna höll till på Åstaåkern.

gass-4

Bland gråsgässen fanns också en flock vitkindade gäss. Foto: Hans-Georg Wallentinus.

 
Bland tättingarna kan flockar av stare nämnas (antagligen flera hundra) och grönfink (minst 100). En familj (?) hämplingar höll till i närheten av grönfinkarna. Dagens tättingclou, som tyvärr kunde kryssas bara av fyra i gruppen var en rödstrupig piplärka som landade på åkern mellan Grävlingholmen och Broholmen. I övrigt sågs och hördes ängspiplärka, sädesärla, gulärla och sävsparv. Ungefär 20 ladusvalor fanns kvar och enstaka bofinkar passerade över oss. Av mesarna kan en entita vid Klosterbacken nämnas. Dagen avslutades med att de sista fyra deltagarna kunde kryssa en grå flugsnappare på Midsommarberget. Dagens upplevelser blev nog de jakter som duvhöken och lärkfalken stod för. För egen del var också den rödstrupiga piplärkan ett trevligt årskryss. Dagens artlista omfattade 47 arter och då hade vi inte ansträngt oss för att få med skogens arter.

2006-09-23 Hans-Georg Wallentinus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.