Månadsrunda 2 april 2008

– Vår!

Nytt rekordantal deltagare, 26 (några fler än på ”storexkursionen” lördagen innan!), lämnade Örsta ca kvart i åtta på morgonen och gick via Tältholmen till Midsommarberget. Trädlärkan spelade nästan rakt över oss när vi stod i kanten av Tältholmen och en dubbeltrast sjöng intensivt från träden öster om Midsommarberget. Annars var det osedvanligt tyst i betesmarken öster om berget.

Dagen började med lätt duggregn och dis på gränsen till dimma, men det gick ändå att se mycket fågel från Midsommarberget. Vattenståndet var högt och stora ytor var täckta av vatten, där all is nu försvunnit. Bland andfåglarna noterades bläsand, kricka, gräsand, skedand (endast av undertecknad), brunand, vigg, knipa och storskrake. Sothöns fanns det stora mängder av, liksom av tofsvipor.

080402-deltagare1

Första matpausen blev den här gången redan vid Byksberget. Det brukar vara ett tecken på att det setts mycket fågel under morgonen. Samtliga foton: Björn Wallentinus

Under dagen kunde två olika honor av brun kärrhök noteras, liksom den ljusa
fjällvråken, som hade en dispyt med en av kärrhökarna. Vädret stabiliserades
snart och en varmluftsmassa lade sig över sjöängen med kraftigt dis som följd.
Det blev därför ingen termik och följaktligen stannade rovfågelarterna vid de
nämnda plus ett par ormvråkar. Ett antal tranor sågs till och från, liksom några
enkelbeckasiner. Vid Byksberget passerade plötsliget en stor vadare, som
undertecknad självsvåldigt bestämde till brushane. Det var bara den haken att
det var ungefär en månad för tidigt. Senare visade sig vadaren igen vid
Lundbydiket och kunde då följas en längre stund. Det var nu knappast någon
tvekan om att det var en brushane och då arten dessutom larmades ut från
Säbysjön ungefär samtidigt, kunde vi också larma ut den utan betänkligheter.
Fågeln var i vinterdräkt, men hade börjat få lite svarta fjädrar på bröstet som
förebådade den halskrage hanarna har under spelet. Det här var ungefär tionde
fyndet i landet 2008 vid den tidpunkten. Ungefär samtidigt som brushanen visade
upp sig passerade en skogssnäppa, som vi då naturligtvis inte hade tid att
studera närmare. Av måsar sågs skrattmås (ganska många), silltrut och gråtrut.

080402-deltagare2

Koll av fåglar som rastar utanför Lundbydiket.

3-4 sädesärlor uppehöll sig vid sjöängen och enstaka ängspiplärkor flög över
eller sågs till och med flyktspela. En järnsparv passerade och rödhake sjöng vid
Klosterbacken. Där fanns också årets första taltrast och rödvingetrast.
Sävsparvarna hade nu hunnit bli vanliga och hördes sjunga från många håll ute i
vassen och såg sitta på vass- och kaveldunsstrån, eller i någon av videbuskarna
ute i sjöängen. Några steglitsor flög över då vi var på tillbakaväg mot Örsta.
Dagen gav 53 arter, alltså ganska nära de 55 arter som exkursionen lördagen före
givit. Trots allt var detta rekord för aprilrundan; 2007 sågs eller hördes 41
arter och 2006 45 arter (men 2006 var det fortfarande vinter).

080402-onsdagsfynd

Några av dagens fynd: från vänster huggormar vid Broholmen, en brun kärrhökshona med osedvanligt breda gula ok, samt den första taltrasten.

2008-04-02 Ledde och skrev gjorde Hans-Georg Wallentinus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.