Månadsrundan 1 oktober 2008

 – mellan två regnområden.

SMHIs prognos hade givit en möjlighet för att det skulle hålla upp just under månadsrundan. När tio deltagare stod vid Naturum Örsta sken faktiskt solen genom molnen. Eftersom prognosen var att det skulle börja regna runt kl. 12, så hoppade vi över Midsommarberget och tog rutten söderut med stopp vid Byksberget, Lundbydiket, Grävlingholmen och Broholmen direkt. Det visade sig bli ett ganska klokt val, eftersom vi komna till Midsommarberget på återväg började känna de första regnstänken. Klockan var då 11:30.

Fokus kom att ligga på sträckande och rastande tättingar, medan fåglarna på vattnet fick stå tillbaka. Men en art som tilldrog sig intresset tidigt under rundan var en honfärgad blå kärrhök som jagade över sjöängen hela förmiddagen. Ett par ormvråkar satt i området mellan sjöängen och Angarnsvägen och bidade bättre tider.

Bild saknas. En ormvråk strategiskt placerad i en torraka vid Åsta.

Sträckande tättingar var bl.a. bofink, bergfink, gråsiska, järnsparv och rödvingetrast. Bland rastarna fanns mängder med ängspiplärkor och sävsparvar, både över sjöängen, på den nysådda åkern vid Lundbydiket och Åstaåkern. Här fanns också några sädesärlor samt mängder med rastande sånglärkor. Björktrast drog över i ansenliga antal. På Åstaåkern födosökte en stor flock duvor, mest ringduva men också några skogsduvor och ett par tamduvor. Starflockar på tillsammans upp emot 200 exemplar drog omkring över åkrarna och omkring 20 tofvipor rastade också på Åstaåkern. Under fikapausen på Grävlingholmen kunde vi kryssa av grönsiska och hämpling.

Från södra änden av Broholmen kunde vi följa en stor födosökande finkflock. Den innehöll ganska många bergfinkar förutom en mängd bofinkar och några grönfinkar. En nötväcka födosökte tillsammans med dem. Det var lite långt håll, men då och då stannade en fink upp tillräckligt länge för att det skulle gå att artbestämma den. Vid uppflogen lyste bergfinkarnas vita övergumpar mot skogen bakom. På södra maden fanns mycket ängspiplärka, ett par steglitsor flög förbi och den entita som uppehållit sig i området ett tag kunde vi också kryssa av.

Rudi-20081001Ulf-20081001

T.v. Bergfinkar i kikarfältet. T.h. Paraply var rätt extrautrustning denna dag.

Rovfågelsträcket inskränkte sig till två ormvråkar och två sparvhökar under en
kort period med lämpligt sträckväder. Utöver dessa arter var det bara den nämnda
blå kärrhöken som fick utgöra dagens rovfågelslista. På väg mot Midsommarberget
hittade vi en stenskvätta vid Byksberget. Sent, tyckte vi.

Bild saknas. Stenskvätta på Byksberget.

Från Midsommarberget sågs inte så mycket fler arter än vad vi hade sett tidigare. En stor flock krickor simmade i Kustamaden tillsammans med några gräsänder. En adult sångsvan låg här tillsammans med några gråsgäss som kommit inflygande. Totalt noterades endast 15 grågäss, varav en flock på 8 fåglar sträckande mot väster. Enkelbeckasinen var talrik, en flock bestod av 22 fåglar, och rastande beckasiner syntes här och var i vasskanterna och på vingen över sjöängen.

Sammanfattningsvis var dagens behållning – tycker jag – alla bergfinkar, ängspiplärkor och sävsparvar. Men en blå kärrhök höjer alltid temperaturen. Artgenomgången gav 44 arter, fem arter färre än lördagsexkursionen 27 september, och några arter färre än tidigare onsdagsrundor i oktober (47 resp. 48 arter). Men det är ändå slående hur pass lika artantalen är mellan åren vid den här tiden på året.

2008-10-01 Text och foto: Hans-Georg Wallentinus, som också var dagens värd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.