Naturvårdsdag 28 februari 2009

Rensning av småfågelholkar vid Angarnssjöängen.

stefan-paulin-090228

Stefan Paulin rensar göktyteholken i Skesta hage.

Angarngruppen har i omgångar under åren satt upp småfågelholkar runt sjöängen. Sedan några år tillbaka har det gjorts en mer noggrann uppföljning av häckningsutfallet i dessa. Det började 2006 då Rolf Andersson numrerade de nyare och en del av de äldre av holkarna och dessa har sedan dess bevakats under häckningstid. Holkarna finns idag i sex områden. De är 1/ runt rastplatsen vid Örsta, 2/ på Tältholmen, 3/ runt Midsommarberget med förlängning utefter skogskanten till Asphagen, 4/ på Byksbergskullen, 5/ i Stora Ekhammaren samt 6/ i Skesta hage.

Förutom att iaktta holkarna under häckningstid ingår holkrensning som en aktivitet i uppföljningsarbetet. Den har nu genomförts under senvintern i några år. Årets aktivitet ägde rum 28 februari då sex av föreningens medlemmar samlades vid Örsta kl. 9. Gruppen delades upp i två lag med vardera tre personer och en stege. Områdena delades upp mellan lagen och styrkorna vandrade iväg mot sina uppgifter. Förutom rensning av holkarna ingick att göra anteckningar om innehåll och status. Vädret var behagligt och en frusen markyta täcktes av ett litet snölager. Detta gjorde det lätt att ta sig fram i terrängen och eftersom det låg en bärande is på sjön, kunde man obehindrat korsa den. Hela arbetet gick ganska raskt undan och ca 11.30 kunde de två lagen sammanträffa efter ’väl förrättat värv’. Vid genomgången av rensningsresultatet kunde konstateras att holkarnas utnyttjandegrad under 2008 varit lägre än året innan, som i och för sig var ett mycket bra år.

Bild saknas. Göktytans bobale.

Här följer lite fakta.
60 holkar har rensats, en gick inte att öppna.
20 holkar hade inget spår av häckning eller f.ö. inget noterbart innehåll
2 holkar innehöll getingbon
1 holk innehöll en död ekorre

Bild saknas. Övergivet talgoxebo. Samtliga foton: Gunnar Hesse.

För de 37 holkar (62% av kontrollerade) som innehöll häckningsrester gällde följande. 14 innehöll talgoxe/blåmes 6 innehöll talgoxe. Ägg eller död fågel fanns kvar 2 innehöll blåmes. Ägg eller död fågel fanns kvar 7 innehöll svartvit flugsnappare, varav två med ägg eller död fågel 5 innehöll stare 1 innehöll göktyta där en vuxen och 8 ungar ringmärktes under sommaren 2 innehöll oidentifierad art, troligen nötväcka.

Resultatet från rensningen kommer att jämföras med noteringar om iakttagelser under häckningstiden för att verifiera slutsatserna och för att få en ännu tydligare bild. Efter rensningsarbetet fortsatte en mindre grupp med att sätta upp ytterligare några holkar vid Midsommarberget och i Skesta hage.

2009-04-25 Stefan Paulin

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.