Sitt o glo 00:00 – 14:00 9 maj 2013

Sitt o glo i fjorton timmar

Att sitta o glo på Midsommarberget när klockan är midnatt gav inte mycket. Natten började som vanligt i mörker. Vilka tre som var på plats fick man istället lyssna efter – liksom fåglarna. Men tystnaden hade svårt att infinna sig. Det blåste knappt , men många andra,  troligen inte skådare väsnades ännu med sina fordon runt om. Sävsångarna väsnades tillbaka och överröstade till en del, andra arter med klenare röster. Några identifierades. Trafiken avtog med tiden och sävsångarnas drillar ökade.

DSC03396

Foto:Björn Nordling

Att med hörseln identifiera så många ljud som strömmar upp från sjöängen är spännande. Mörkret omkring oss på berget, omgavs av riktmärken som tre master vid Vallentuna och en orange aura från tätorten. Framåt tvåtiden fördunklades himmelsskenet av mörka skyar som släppte ett lätt regn på oss. Medhavd packning kunde då läggas i regnskyddet.

Sittoglo-130509-1

Foto: Dan Henriksson

Stefan, Svante och Björn kompletterades med Ulric vid tretiden. Gryningen började göra sitt och ansikten kunde skönjas. Fågelarternas skrik och sång ökade och sångsvanen på sitt bo började skönjas. Den första visuella obsen.

Det regnade en skvätt till. Gryningen smög över i morgonrodnad och nya utvilade? skådare smög sig uppför berget. Många med förhoppningen att bidra med någon ny art för dagen. Raden med trebenta kikare böljade fram och tillbaka, allteftersom nya skådare anlände och alla ville se bäst. Arter räknades in.Till en början rätt många per timme. Senare på förmiddagen allt färre.

DSC03402

Foto: Björn Nordling

Amerikansk kricka! ”skriker” Svante och förvirringen blir som alltid stor. Var? Vardå? Hur ser den ut? Bredvid gåsen? På lerbanken? Så småningom hittar de flesta och det lugnar ner sig. Det larmas och noteras. Apropå noteras. Alla arter bokfördes på en tavla för översikt och jämförelse med föregående år. Vi var nu nära att tangera året före

Efter inplockning av några arter till, kommer nästa upphetsning. Blåvingad årta! Men Ulric tyckte den såg konstig ut. Det var en hybrid. Blåvingad årta x skedand. Klassisk – vilket tog ner stämningen på upptäckaren något. Det blev ju ingen riktig art.

Morgonen övergick i lunchtid. Vinterklädda nattvakare, fortfarande i skuggan, avlöstes nu av allt somrigare klädda besökare, i shorts och sandaler, med kikare i förhållande till entusiasm över att få se de utlarmade fåglarna. Var är dom? Finns de kvar? Har någon dom i tuben? Får jag se?  En stilla uppesittarnatt övergår i liv och rörelse, där alla snubblar runt på kikarben.

DSC03401

Foto:Björn Nordling

Men sommaren kom också till Midsommarberget. Solen smög sig värmande runt träden. Långkalsonger och extra tröjor togs av. Klockan närmade sig 14. De flesta av de ca 20 medlemmarna hade nu gett upp. Kanske hade 50 andra besökare passerat berget. Dags för slutsummering och hopplockning av kikare och sittanordningar som spritts på berget.

95 arter blev det och en hybrid.

Rapportör Björn Nordling

ARTLISTAN Klippt o klistrad från Artportalen

Artnamn Antal Ålder Kön Aktivitet Lokal Kommentar
Amerikansk kricka 1 Rast Angarnsjöängen
Backsvala 2 Förbifl. Angarnsjöängen 2 – 3 ex
Björktrast 1 Förbifl. Midsommarberget, Angarnsjöängen
Blåmes 2 Spel/sång Midsommarberget, Angarnsjöängen Uppskattat antal
Bläsand 2 I par Rast Angarnsjöängen
Bofink 3 Spel/sång Midsommarberget, Angarnsjöängen Uppskattat antal
Brun kärrhök 4 I par Stationär Angarnsjöängen
Brunand 2 I par Rast Angarnsjöängen
Brushane 4 Rast Lundbydiket, Angarnsjöängen
Buskskvätta 2 Stationär Stora Ekhammaren, Angarnsjöängen
Dubbelbeckasin 2 Rast Lundbydiket, Angarnsjöängen
Dubbeltrast 1 Förbifl. Sommarstugeområdet, Angarnsjöängen
Duvhök 1 Förbifl. Angarnsjöängen
Enkelbeckasin 6 Spel/sång Angarnsjöängen Uppskattat antal. Många i luften över SV-delen
Fasan 2 Lockläte Angarnsjöängen
Fiskgjuse 1 Förbifl. Angarnsjöängen
Fiskmås 10 Förbifl. Angarnsjöängen Uppskattat antal
Fisktärna 2 Förbifl. Angarnsjöängen Minst två ex
Gluttsnäppa 2 Rast Lundbydiket, Angarnsjöängen Minst två ex
Grå flugsnappare 1 Rast Byksberget, Angarnsjöängen Byksbergsdungen
Grågås 25 Stationär Angarnsjöängen Uppskattat antal
Gråhäger 2 Förbifl. Angarnsjöängen
Gråtrut 3 Förbifl. Angarnsjöängen Uppskattat antal
Gräsand 10 Stationär Angarnsjöängen Uppskattat antal
Grönbena 20 Rast Lundbydiket, Angarnsjöängen Minst 20 ex
Grönfink 3 Födosökande Midsommarberget, Angarnsjöängen Uppskattat antal
Gröngöling 1 Lockläte Kusta, Angarnsjöängen
Grönsiska 1 Förbifl. Midsommarberget, Angarnsjöängen
Gulsparv 1 Spel/sång Midsommarberget, Angarnsjöängen
Gulärla 8 Förbifl. Kusta, Angarnsjöängen 7 + 1 inflygande från NO
Gök 1 Spel/sång, ej häckning Klosterbacken, Angarnsjöängen
Göktyta 2 Spel/sång Midsommarberget, Angarnsjöängen
Havstrut 3 Förbifl. Klosterbacken, Angarnsjöängen
Havsörn 1 Adult Förbifl. Angarnsjöängen
Hussvala 3 Förbifl. Lappdal, Angarnsjöängen
Hämpling 2 Spel/sång Midsommarberget, Angarnsjöängen
Kaja 5 Förbifl. Angarnsjöängen Uppskattat antal
Kanadagås 3 Stationär Angarnsjöängen Minst tre ex
Kattuggla 4 Spel/sång Angarnsjöängen Ca fyra ex hörd från olika håll tidigt på natten
Knipa 10 Stationär Angarnsjöängen Uppskattat antal
Koltrast 4 Spel/sång Angarnsjöängen
Korp 1 Förbifl. Angarnsjöängen
Kricka 10 Rast Angarnsjöängen Uppskattat antal
Kråka 3 Förbifl. Angarnsjöängen Uppskattat antal
Ladusvala 5 Förbifl. Angarnsjöängen Uppskattat antal
Ljungpipare 1 Lockläte Lundbydiket, Angarnsjöängen Hörd från åkrarna
Lärkfalk 1 Förbifl. Angarnsjöängen Minst ett ex sågs vid flera tillfällen under dagen
Lövsångare 2 Spel/sång Midsommarberget, Angarnsjöängen
Mindre strandpipare 2 Rast Lundbydiket, Angarnsjöängen
Mosnäppa 3 Rast Lundbydiket, Angarnsjöängen
Näktergal 3 Spel/sång Angarnsjöängen Stora ekhammaren 1 Kusta 2
Nötväcka 1 Spel/sång Midsommarberget, Angarnsjöängen
Ormvråk 8 Stationär Angarnsjöängen Uppskattat antal. På olika platser runtom
Pilfink 1 Stationär Lappdal, Angarnsjöängen Kraftledningsstolpe
Ringduva 20 Förbifl. Angarnsjöängen Uppskattat antal
Rödbena 1 Lockläte Angarnsjöängen
Rördrom 1 Spel/sång Kustamaden, Angarnsjöängen
Rörhöna 1 Spel/sång Kustamaden, Angarnsjöängen Hörd vid flera tillfällen tidigt på natten
Silltrut 1 Förbifl. Angarnsjöängen
Skata 1 Förbifl. Angarnsjöängen
Skedand 6 Rast Angarnsjöängen Uppskattat antal
Skogsduva 2 Förbifl. Angarnsjöängen Minst två ex flygande fram och tillbaka
Skogssnäppa 1 Förbifl. Klosterbacken, Angarnsjöängen
Skrattmås 10 Rast Angarnsjöängen Uppskattat antal
Småfläckig sumphöna 1 Spel/sång Grävlingholmen, Angarnsjöängen Hörd från Midsommarberget bortifrån området vid Grävlingholmen. Enstaka   visslingar
Snatterand 2 I par Rast Angarnsjöängen
Sothöna 20 Stationär Angarnsjöängen Uppskattat antal
Sparvhök 1 Förbifl. Angarnsjöängen En ev två ex kretsande i SV
Stare 10 Stationär Angarnsjöängen Uppskattat antal
Steglits 1 Spel/sång Midsommarberget, Angarnsjöängen
Stenskvätta 1 Spel/sång Byksberget, Angarnsjöängen Byksbergsdungen
Storlom 1 Str N Midsommarberget, Angarnsjöängen
Storskarv 5 Förbifl. Angarnsjöängen
Större hackspett 1 Spel/sång Midsommarberget, Angarnsjöängen
Större strandpipare 1 Rast Lundbydiket, Angarnsjöängen
Svarthakedopping 1 Spel/sång, ej häckning Kustamaden, Angarnsjöängen
Svarthätta 1 Spel/sång Midsommarberget, Angarnsjöängen
Svartvit flugsnappare 1 Spel/sång Midsommarberget, Angarnsjöängen
Sånglärka 2 Spel/sång Lundbydiket, Angarnsjöängen Uppskattat antal
Sångsvan 5 Rast / Stationär Angarnsjöängen
Sädesärla 2 Stationär Midsommarberget, Angarnsjöängen
Sävsparv 2 Spel/sång Midsommarberget, Angarnsjöängen Uppskattat antal
Sävsångare 3 Spel/sång Midsommarberget, Angarnsjöängen Uppskattat antal
Talgoxe 2 Spel/sång Midsommarberget, Angarnsjöängen Uppskattat antal
Taltrast 1 Spel/sång Midsommarberget, Angarnsjöängen
Tamduva 1 Förbifl. Åsta, Angarnsjöängen
Tofsvipa 10 Rast Angarnsjöängen Uppskattat antal
Tornseglare 3 Förbifl. Angarnsjöängen Uppskattat antal
Trana 2 Stationär Angarnsjöängen Två ex sågs vid flera tillfällen. Kan ha varit flera individer
Trastsångare 1 Spel/sång Fågeltornet, Angarnsjöängen Hörd svagt vi enstaka tillfälle under natten
Trädpiplärka 1 Spel/sång Midsommarberget, Angarnsjöängen
Vattenrall 2 Spel/sång Midsommarberget, Angarnsjöängen Utanför Midsommarberget
Vigg 10 Rast Angarnsjöängen Uppskattat antal
Årta 3 Rast Angarnsjöängen
Ängspiplärka 3 Förbifl. Midsommarberget, Angarnsjöängen
DSC03403

Foto: Björn Nordling

1 svar på ”Sitt o glo 00:00 – 14:00 9 maj 2013

  1. Pingback: Högtid | Angarngruppen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.