Månadsrunda 3 juli 2013

Månadsrundan 3 juli 2013 – svartpannad stal showen!

 

Tio minuter i sju på morgonen ringde mobiltelefonen: svartpannad törnskata vid Örsta! Är Ni på väg? Jodå, det var vi hustrun och jag, i alla fall i stort sett och bråttom blev det! När vi kom fram till Örsta vid kvart-över-sjusnåret, så var många upprymda skådare redan på plats och minsann fanns inte den svartpannade kvar födosökande ett par hundra meter bortåt. Stefan Paulin var den stolte upptäckaren och eftersom detta enligt Artportalen endast är den tredje gången, som den observerats vid Angarnssjöängen var glädjen extra stor (tidigare år är 2010 och 1996). Vilken början på årets julirunda detta blev och dagens ledare, Anders Barkengren, hade också vissa utmaningar att få ihop den för juli osedvanligt stora skådarskaran till dagens egentliga exkursion! Hela 21 personer hade hörsammat kallelsen och det är nog julimånadsrunderekord och belönade blev vi!

På spaning efter den svartpannade törnskatan. Foto: Karin Hendahl

På spaning efter den svartpannade törnskatan.
Foto: Karin Hendahl

Efter samlingen styrde vi kosan genom Örsta-skogen och kom så småningom fram till Midsommarberget via hällristningen och Tältholmen. Inte mycket till spännande liv fanns att upptäcka på vägen dit. Sjungande taltrast, dito trädpiplärka, kamgräsfjäril och en mindre ansamling av aspglansbaggar var något att glädja sig åt. De senaste veckornas torra väder hade tärt på sjöängens vattenspegel och antalet sjöfåglar var inte överväldigande. Sångsvan (ett par med ungar och ett utan), skedand, bläsand (en enda), kricka och knipa utöver de obligatoriska gräsänderna fick väl ändå duga. Då blev det genast mycket intressantare i luftrummet med först havsörn och sedan en bivråk, låt vara på ganska långt håll. När den efter flera minuters luftstrid med två lärkfalkar sökte vila i en grantopp var dock artbestämningen säkrad. Kaffestund och sedan avmarsch österut mot Utloppet och Hackstakullen. Det förstnämnda har utvecklats till en hyfsad vadarlokal och vi kunde denna dag räkna in brushane, enkelbeckasin, gluttsnäppa, grönbena, mindre strandpipare, rödbena och självfallet tofsvipa. Hackstakullens topp fick bli platsen för kaffepaus nummer två och också artgenomgång. Innan termosarna hann plockas upp fick vi dock tillfälle att avnjuta en salskrake i vattnet nedanför; en hane i eklipsdräkt.

Aspglansbaggar. Foto: Karin Hendahl

Aspglansbaggar.
Foto: Karin Hendahl

Tiden hade nu runnit i väg och många av deltagarna bröt upp och tågade tillbaka till Örstaparkeringen och till andra kallande sysslor. Resten av oss fortsatte till Skesta hage, som för oss fick agera rundningsmärket. Vanlig törnskata, svarthätta, blomsterprakt och svartfläckig blåvinge blev några av glädjeämnena här. Tillbakatåget kröntes med en spelflygande bivråk över sjöängen.

Sommar hage på Hackstakullen. Foto: Gunnar Hesse

Sommar hage på Hackstakullen.
Foto: Gunnar Hesse

 

Artsummeringen hamnade på 67 arter, vilket får anses vara med beröm godkänt. Genomsnittet för juli låg på 59 arter och årets kvantitet var bara en art lägre än fjolårsrekordet för juli månad. Kvaliteten var det heller sannerligen inget som helst fel på! Svartpannad törnskata, bivråk och salskrake, jo, jag tackar!

Artgenomgång med Anders Barkengren, dagens guide. Foto: Gunnar Hesse

Artgenomgång med Anders Barkengren, dagens guide.
Foto: Gunnar Hesse

 

Här kommer hela artlistan: Månadsrunda juli 2013

 

Gunnar Hesse