Månadsrundan 7 augusti 2013

Månadsrundan 7 augusti 2013 – spovsträck satte myror i våra huvuden!

Så var det så månadsrunda igen och denna gång stod förhoppningarna till den röda gladan, som glatt ett flertal skådare med sin närvaro under augusti månads allra första dagar. Om det nu var gladan eller annat, som drog låter jag vara osagt, men vi var i alla fall arton personer, som samlades vid Örsta denna onsdagsmorgon. Anders Barkengren ledde exkursionen även denna gång och han började med att ta oss genom Örsta-skogen och mot hällristningen. Tämligen tyst i skogen, men så är det ju så här års, när fågelungarna börjat bli tonåringar, men några kungsfåglar hittade vi i alla fall högt uppe i trädkronorna.

På spaning efter kungsfågel i Örsta-skogen. Foto: Gunnar Hesse

På spaning efter kungsfågel i Örsta-skogen.
Foto: Gunnar Hesse

Desto roligare blev det vid hällristningen, där någon skarpögd hittade en gråaktig ”boll” i ett träd långt bort på andra sidan. Dubbeltrast blev artbestämningen till slut och det var ju verkligen trevligt. Via Tältholmen kom vi så till Midsommarberget och kunde blicka ut över en tämligen vattenfattig sjöäng. Den torra och varma sommaren hade skördat sitt offer. Några vadare lyckades vi pricka in däruppifrån, bland annat kärrsnäppa (en enda), gluttsnäppa, svartsnäppa, enkelbeckasin, grönbena och tofsvipa. Så kom en flock med ett tjugofemtal och mot sydväst sträckande spovar långt bort i norr, men tyvärr för långt bort för säker artbestämning. Definitivt inte storspov, så valet blev mellan småspov och myrspov, men längre kom vi inte. Attans!

Vidare mot Byksberget, som dock för dagen var abonnerad av nötkreaturen så efter ett kortare stopp i backen mitt emot (lärkfalk och duvhök iakttogs) fortsatte vi vandringen på behörigt avstånd vidare mot Lundbydiket och Grävlingholmen. Ute på Åsta-åkern gjorde tre ljungpipare en kortare mellanlandning och ute i sjön ljöd rödbena och mindre strandpipare.

Någonting i kikaren? Midsommarberget. Foto: Gunnar Hesse

Någonting i kikaren? Midsommarberget.
Foto: Gunnar Hesse

Under den andra kafferasten, så tilltog molnigheten, lite regn började falla och så blev beslutet, att Grävlingholmen fick bli vändpunkten för dagen och därmed återmarsch till Örsta.

58 arter blev det till slut och med tanke på att rundan inte blev någon runda, så var det ett acceptabelt resultat. Runderekordet för augusti ligger på 64 arter (från i fjol) och genomsnittet någonstans kring 55 stycken. Någon glada blev det nu inte, men en trevlig exkursion förvisso! Här kommer hela artlistan: Artportalen

Gunnar Hesse