StOF och Angarngruppens vårexkursion den 5 april 2014

– trädlärka och mindre sångsvan

StOF (Stockholms Ornitologiska förening) och Angarngruppens årliga vårexkursion lördagen 5 april samlade drygt 50-talet deltagare vid Örsta Naturcentrum (f.d. Naturum). Exkursionsledare Stefan Paulin hälsade deltagarna välkomna, presenterade gulvästade medhjälpare (se hemsidan och Infobladet 2/2014) och dagens upplägg. – ”Vi börjar med Tältholmen, sedan Midsommarberget, Byksberget, Lundbydiket, Grävlingholmen, Broholmen och artgenomgång vid Klosterbacken vid 12-tiden. Därefter tillbaka till Örsta.” Glädjande att det var så många från StOF (35 varav 3 juniorer) och 18 från Angarngruppen.

36Samling vid Örsta Naturcentrum. Stefan Paulin presenterade dagens upplägg. Foto RA

Taltrast och bofink sjöng i Örstaskogen längs vår väg till Tältholmen och trädlärkan. Asptoppen där trädlärkan brukade sitta i hyste dock ”bara” två gulsparvar. Snopet – ingen trädlärka! Efter en stunds väntan gick vi ut på den lätt frusna stubbåkern. Och plötsligt var den där – högt över oss och sjöng. Trädlärkan – en andäktig upplevelse.

63_redigerad-2Vi njuter Trädlärka (Lullula arborea) som sjunger i flykten, svävande på ett ställe i långsam flykt och i bågar. ”Fjärilslikt” uttryckte en deltagare förtjust. Foto RA

På väg till Midsommarberget såg vi steglits och hämpling – men ingen kungsfågel eller större hackspett ropades ut.                                                          
För att alla skulle få bra plats att skåda, så spred vi oss längs Midsommarbergets båda hällar. Utropen blev något ”lokala” inom respektive grupp. Men båda grupperna noterade bläsand, sothöns, gräsänder, grågäss, vigg, krickor och stjärtänder. Fågelguiden kom väl till användning – ändernas honor är svåra i sina snarlika karaktärer.

66       70       68Midsommarberget ger god översikt över sjöängen och det fanns skådarplats
åt alla. Tveksamma artkaraktärer kollades i Fågelguiden.
Foto RA

En sädesärla satte sig i en trädtopp för hela gruppens beskådan. Brunänderna och smådoppingen från dagen innan syntes inte till. En grupp ropade ut tornfalk och storskarv. Det var en kall vind som låg på Midsommarberget. Vid niotiden var det dags för första fika vid Byksbergsdungens nordsida, i lä och solvärme.

78_redigerad-1Havsörn, storskrakflock, sädgåsflock, ormvråkar, bruna kärrhöksparet med
hanen i spelflykt – ja vad mer observationer var det som ”störde” fikastunden. Foto RA

Efter sol och lä gick vi ut i vinden till Byksberget för närstudier av stjärtänder, knipor, bläsänder och sothöns. Gräsänder givetvis också.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGrågås, bläsänder, knipa och gräsand Foto KH

OLYMPUS DIGITAL CAMERAStjärtänder i AngarnJuniorerna var mycket kunniga och vetgiriga – lovar gott för tillväxten av fågelskådare. Tubskådningen vid sjöängen fick ta den tid de önskade – deras intresse styrde tidsdispositionen. Stjärtänder och knipa. Foto KH

Vid Lundbydiket skådades enkelbeckasiner, bruna kärrhökar, och alla andfåglar vi tidigare sett på avstånd. Ängspiplärka och sädesärla, ett antal tofsvipor, några skrattmåsar. Skogs- och ringduvor flög över. En stor flock hämplingar var över Åstagärdet.

Via Grävlingholmen gick vi vidare till Broholmen för att se den stora flocken sångsvanar som betade på Olhamragärdet. En skogssnäppa flög upp före Broholmen. Något störde sångsvanarna för flocken flög upp, luften var fylld av sångsvan som gick ner på Åstagärdet. I flocken var den mindre sångsvanen (halt). Den mindre sångsvanen var en av dagens målarter och förhoppningsvis såg alla den.

Vid den solvärmda sluttningen på Klosterbacken var det dags för artgenomgång, nästan 60 arter (saknade bl a svartmes, nötvecka och gärdssmyg). Gunnar Hesse, Angarngruppens ordförande, presenterade kort läget avseende sjöängens skötsel och igenväxning, dialogen med kommun och länsstyrelse samt gruppens övriga åtagande som fågelmatning och inventering.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGunnar Hesse presenterar Angarngruppens arbete. Foto KH

Får att säkra observationer på nötväcka, gärdssmyg och svartmes gick vi avslutningsvis stigen på Klosterbackens nordsida. Förutom fågelobservationerna fick de StOf:are som inte tidigare upplevt Angarnreservatets varierande biotoper, nu ett smakprov av skogen och Lingsbergsdikets kärrmark.

SKlosterbackens nordsida – urskog. Foto KH

Övriga observationer under dagen var räven som på tidig morgon sprang från Rökarbacken till Byksbergsdungen. Vid Tältholmen skuttade en hare mot Midsommarberget och vid första fikat var det ett rådjur som skyndsamt passerade den plöjda åkern och försvann i Örstaskogen.

Tussilagon var nästan utblommad vid Örsta parkering, blåsippor och vitsippor vid Klosterbacken och blommande vårlök vid Byksberget.

Tack Stefan, gulvästade hjälpvärdar och alla deltagare för en härlig vårexkursion.

Foto: Rolf Andersson och Karin Hendahl

Vid pennan Karin Hendahl

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.