Ortolanprojektet 2014

Ortolansparvprojektet 2014 beskrivs och följs upp på den här sidan.(Björn Nordling)

DSC_1708DSC_1719DSC_1705   Ortolansparv Foto Anders Axencrantz

Följ rapporteringen i Svalan här

(2014-09-01) Slutrapport. Kjell Eriksson har beskriver försökets genomförande och resultat i Informationsbladet 2014-3 .

(2014-07-15) Projektet avslutat. Man har konstaterat häckning och kläckta ungar, då ortolansparvar har setts flyga med mat, till och från en trädesåker ca 300 meter från reviret under dagarna 22-23 maj. Ortolansparven har nu slutat sjunga och har inte observerats på några dagar (15.7). Utflugna ungar har ej rapporterats.Obsrapporter och bilder finns på länken ovan.Om årets försök ska upprepas 2015 finns det nu inga beslut om. Verksamheten kring uppspelningsapparatur och kontinuerliga observationer är tids och ”personal”krävande.En redovisning av försöket publiceras bl.a. i Angarngruppens Informationsblad under hösten av Kjell Eriksson.

DSC03899Ortolansparvsskådare på på Olhamra hästhagar 2 juli. Björn Nordling

(2014-07-05) Lyckat försök att få ortolansparv att häcka vid Klosterbacken. Under maj-juni noteras revirstrider mellan hanar alt uppvaktning av hona som aktiviteter. En eller flera fåglar varnar i området. Mat transporteras mellan åker och revir, tex larver.

(2014-05-20) Bandspelaren med de inspelade ortolansparvarna stängs av och tas bort den 22 eller 23 maj. Nu är det viktigt att observera vad som händer i ortolanreviret. Kan det tänkas att häckning kan ske på platsen – gör därför gärna besök i området där ortolanen sjunger utan att störa den under resten av maj och under juni månad och rapportera vad som händer på Svalan.

(2014-05-19) Revirhävdande ortolansparv håller sig kvar

DSC03824DSC03823DSC03822       

Revir vid Olhamra 2014-05-19 Foto Björn Nordling

(2014-05-16) Bandspelaren flyttad.  Försök att skapa revir nr 2 genom att flytta bandspelaren till en annan position närmare Olhamra.

DSC03820DSC03821  

Låda med bandspelare och utsikt över ett tänkt revir plats 2. 2014-05-16 Foto Björn Nordling

(2014-05-13) Sjungande ortolansparv

(2014-04-30) Ortolanförsök vid Angarn. Text Kjell Eriksson

Ortolansparven har under sen tid minskat mycket kraftigt inom det mellansvenska utbredningsområdet. Idag återstår bara en liten spillra av häckande fåglar inom det tidigare kärnområdet i jordbruksbygderna i Närke, Västmanland och Uppland.

Vid Angarn var ortolanen en mycket vanlig häckfågel under 1970-80-talet. Vid en inventering här 1982 konstaterades 37 revirhållande ortolansparvar inom ett 12 kvadratkilometer stort område med Örsta gård som centrum.

Sedan början av 2000-talet saknas dock ortolansparven som häckfågel i Angarnmarkerna.

Ändrade jordbruksmetoder anses vara en av orsakerna till denna drastiska nedgång med bl.a. ett minskat trädesbruk, vilket medfört betydligt mindre öppen, bar jord för ortolanens födosök under den tid när ungar matas och ska bli flygga.

För att om möjligt kunna återfå ortolansparven som häckfågel i de mellansvenska jordbruksbygderna kommer ett försök att utföras vid Angarn i maj 2014 i regi av Länsstyrelsen, Angarngruppen och lantbrukaren i området.

Försökets syfte är att locka sträckande ortolansparvar på väg mot de nordliga delarna av Sverige och Finland att stanna upp och om möjligt bli kvar och häcka genom att med bandspelares hjälp spela upp artens sång-och lockläten. Bandspelarortolanens sång torde inte störa ”verkliga” ortolaner, ty arten häckar gärna i små, glesa kolonier.

Rent praktiskt innebär försöket att två bandspelate har placerats ut i kanten av Olhamraåkern vilka spelar upp ortolansparvens sång och lockläten under dygnets alla timmar genom att arten även flyttar under de korta majnätterna. (Kommentar: Den ena bandpelaren gav upp och försöket fortsatte med en. /BNG)

Om Du är övertygad om att du ser och hör en ”verklig” ortolansparv vid Olhamraåkern eller i Klosterbacken – rapportera då gärna detta på rapportsystemet Svalan med angivande av tidpunkt för observationen.

Mats Gothnier  Länsstyrelsen i Stockholms län    Tel: 08-7854000

Kjell Eriksson   Angarngruppen  Tel: 08-84 70 69

DSC03802DSC03800DSC03799DSC03793DSC03792DSC03797

1 Från Broholmen mot försöksområdet. 2-5 Grödan 2014-04-30. 6 Kjell Eriksson           Foto Björn Nordling. (Klicka för större bild.)

Länk till  Stop hunting Ortolan Bunting 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.