Sitt-å-glo 12 maj 2012

Var är fåglarna? Foto: Björn Nordling

Var är fåglarna? Foto: Björn Nordling

Sitt-å-glo 12 maj 2012 – tredje året gillt

Både 2010 och 2011 har Angarngruppen genomfört en så kallad ”Sitt-å-glo” på Midsommarberget i början av maj månad. Vad är nu detta? Jo, reglerna stipulerar att man skall upptäcka så många fågelarter som möjligt under en dag (eller del därav) från en cirkelyta, som maximalt har en diameter på 20 meter. Starten sker vid midnatt och sedan pågår verksamheten, så länge som nya arter ”ramlar in” eller så länge som orken och lusten består, vilket som nu inträffar först.

Här? Foto: Björn Nordling

Här? Foto: Björn Nordling

De yttre förutsättningarna var minst sagt dåliga denna gång med frisk, byig och till en början sydvästlig vind. Framåt femtiden avtog vinden, men då kom regnet i stället och det fortsatte i skurform under hela dagen. Åtta graders värme (?) bidrog inte heller till att muntra upp de tappra skådarna. Låt mig redan nu slå fast, att undertecknad inte kom på plats förrän framåt halvelvatiden på förmiddagen, så ingen tapperhet för egen del!Redan vid midnatt kom Svante Söderholm och Hans-Georg Wallentinus och sedan anslöt vartefter bl.a. Stina Yström, Stefan Paulin, Björn Nordling, Ulf Broander och Dan Henriksson.

Baslägret bestod mest av en presenning, som spänts upp i en tall på berget och här kunde observatörerna få lite vindskydd ibland och här fördes noteringar om observerade arter. Målet i det senare fallet var självfallet att slå rekordet från förra året på 83 arter eller åtminstone undvika jumboplatsen för vilket det krävdes 82 arter. När rapporteringen avbröts framåt tvåsnåret på eftermiddagen kunde vi dock konstatera, att endast 79 fågelarter noterats.

Nedan visas ett ackumulationsdiagram, som visar hur nya arter kom in under natten och dagen.

Ackumulationsdiagram.

Ackumulationsdiagram.

Svantes något resignerande kommentar summerar dagen: ”Miserabelt väder. Jag kan inte erinra mig att jag varit vid Angarn någon natt tidigare vid denna tidpunkt och inte hört småfläckig sumphöna.” Nåja, några glädjeämnen fanns det dock: årta, smådopping, blå kärrhök, småspov och backsvala kunde definitivt räknas dit. Den fullständiga artlistan hittar Du genom den här länken.

Regnskydd. Foto: Björn Nordling

Regnskydd. Foto: Björn Nordling