Månadsrunda 4 juni 2014

 

Månadsrundan 4 juni 2014 – bra start på sommaren!

Tjugofyra deltagare blev det till sist denna sommarens första månadsrunda. Tryggve Engdahl var dagens utflyktsledare och förberedd var han som vanligt; redan vid fyrasnåret denna morgon hade Tryggve börjat rekognoscera vid sjöängen. Ingen fantastisk sommardag skulle det bli med mulet väder och måttliga temperaturer med 16 grader som mest. Uppehåll, svaga vindar och god sikt bidrog dock till goda fågelskådarförutsättningar och det var ju ändå syftet med hela övningen.

Samling vid Örsta. Foto: Karin Hendahl

Samling vid Örsta.
Foto: Karin Hendahl

Midsommarberget fick bli den första allvarliga anhalten. Gott om vatten i sjön var det nu ont om och det sved att konstatera att som ett resultat av detta, så var nu så gott som alla skrattmåsar borta. Det hade ju sett så lovande ut med två kolonier under våren, men det höll inte ända fram. En rejäl restaurering av sjöängen med anläggande av måsholmar behövs verkligen. Vadarna var också i stort sett borta; tofsvipor, några enkelbeckasiner och någon rödbena kunde vi dock hitta. I norra delen bortemot Kusta födosökte ett trettiotal tornseglare, ett tiotal ladusvalor och några enstaka back- och hussvalor. Mygg och andra insekter är på plats!

Blomsterprakt. Natt och dag i Stora ekhammaren. Foto:Karin Hendahl

Blomsterprakt med Natt och dag. Foto: Karin Hendahl

När vi var mätta på Midsommarbergets bidrag, så bar det vidare till Byksberget, Lundbydiket och så Grävlingholmen. Småfläckig sumphöna, rördrom och skogssnäppa var väl det intressantaste på den sträckan. Det vi dock framför allt funderade på och diskuterade på vägen mot Klosterbacken var om ortolansparven skulle vara kvar. Skulle försöket att locka dit den sedan flera år försvunna fågeln lyckas? Dessvärre, ingen ortolansparv i dag trots ihärdigt lyssnande och spejande. Trösten fick bli kafferast vid Klosterbacken.

Spaning över sjöängen.  Foto: Karin Hendahl

Spaning över sjöängen.
Foto: Karin Hendahl

Stärkta av dessa tårar marscherade vi så på mot Gyllingdungen och vidare mot nordost mot Kustamaden. Ingen gylling i år hittills, men några observanta personer hittade i alla fall trädpiplärka, spillkråka och grönsiska i det angränsande området. På Kustamaden möttes vi av en hjord nötkreatur i varierande åldrar. Efter fjolårets ko-incidenter var vi extra hänsynsfulla och ämabla mot de fyrbenta, så något agg hystes inte utan de verkade mest undra, vad i hela världen vi sysslade med. En rimlig ko-fundering får man nog erkänna. Diverse sångare, törnskata fick vi med på listan, innan vi så hamnade i Skesta hage och dagens kaffepaus nummer två och preliminär artgenomgång.

Nyfikna men vänliga nötkreatur på Kustamaden. Foto:  Karin Hendahl

Nyfikna men vänliga nötkreatur på Kustamaden.
Foto: Karin Hendahl

Kärrsångaren hade åter hörts vid Ådalen under de senaste dagarna, så det blev nästa naturliga mål. Men nej, den bara ville inte, så vi fick nöja oss med grå flugsnappare och tre stycken härmsångare i denna del av världen.

Återtåget mot Örsta via Hackstakullen resulterade i rörsångare (vid Utloppet) och en sparvhök över sjön mot Kusta samt en sällan skådad stor mängd av skogstordyvlar.

Skogstordyvlar i mängder. Foto: Karin Hendahl

Skogstordyvlar i mängder.
Foto: Karin Hendahl

Så småningom lyckades vi knåpa ihop hela 75 fågelarter, vilket bör innebära en junipallplats. Som mest har junirundan producerat 79 arter och det var för tre år sedan. Förra året gav 68 arter och junisnittet ligger på cirka 65 olika fågelarter. Inga kioskvältare, om det nu finns sådana i fågelvärlden, men en fin vandring i försommarsverige med mycket blomster, en del spännande insekter och som sagt hela 75 arter. Pilfink och gråsparv då, undrar någon?! Absolut; i Skesta hage respektive Örsta (var annars?).

Här finns hela fågelartlistan:

Artportalen

Tack Tryggve och fortsatt trevlig sommar alla skådare!

Gunnar Hesse