Fjärilar och blommor den 12 juli 2014

 – femte gången gillt!

Femte gången gillt för sommarexkursionen med fjärilar och blommor som tema! Drygt tjugo personer hade hörsammat kallelserna att komma till Skesta hage denna lördagsförmiddag för en guidad tur genom hagen med fokus på dagfjärilar och växter (även om allt annat i naturen var mer än tillåtet att beskåda och avnjuta!). Strålande solsken och högsommarvärme bådade gott. Långsamt tog vi oss från parkeringsplatsen och mot hagens rastplats. Det fanns mycket att studera från början, både från växt- och insektsriket. Därtill blev vi underhållna av både gulsparvens och svarthättans sång. 3 Vilande svartfläckig blåvinge

Vilande svartfläckig blåvinge

Den svartfläckiga blåvingen hittade vi ganska snart och så småningom hade vi med säkerhet konstaterat minst fyra olika exemplar, varav två blev avslöjande under en parningsakt. Mycket glädjande, att denna rara fjäril funnit sig tillrätta i hagen. Den är dock mycket sårbar, så än skall vi inte ropa hej. Den ena dagfjärilen efter den andra hittades och även andra så kallade storfjärilar som rödfransad björnspinnare och helfläckat vickerfly. Vårtbitare fanns det också med både den större och den gröna konstaterade som innevånare i hagen. 4 Silverstreckad pärlemorfjäril

Silverstreckad pärlemorfjäril

Då det gäller floran, är Skesta hage lite ovanlig, eftersom det finns arter som indikerar god kalktillgång, vid sidan av de mest anspråkslösa arterna. Vi tittade denna gång t.ex. på gräset stagg, som växer på de mest näringsfattiga markerna, men här stod alldeles intill hirsstarr, som är lite grann kalkgynnad. Det blommade färre backtimjangrupper än förra året, kanske en effekt av det låga betestrycket. En art som det däremot fanns rikligt av var ängsskallran. Trots att det bara är i mitten av juli hade ögontrösten börjat blomma. 1 Kafferast i sommarhagen

Kafferast i sommarhagen

Kaffepaus vid det nya bordet och däromkring samt dagfjärilsartgenomgång fick avsluta förmiddagens övning. Själva exkursionen genom Skesta hage upplöstes så framåt halvettsnåret, men tre av oss fortsatte vidare via Lappdal och norrut in på skogsstigen och ända fram till Jaktstugan. Vägrensfloran hade återhämtat sig efter förra årets rensningar och den på sina ställen rika floran bidrog till att locka till sig både fjärilar och skalbaggar. Det var tämligen gott om vitgräsfjäril och blåvingar och på skalbaggsfronten noterade vi god tillgång på de små långhorningarna ängsblombock. Humlebaggar och guldbaggar hade vi flera stycken och så den stiliga fyrbandade blombocken, samt springande på skogsstigen den gracila och vackra gröna sandjägaren. 5 Gräsgrön guldbagge

Gräsgrön guldbagge

Summa summarum hittade vi hela 20 dagfjärilsarter och en dagsvärmarart (den sexfläckiga bastardsvärmaren) under hela utflykten, vilket endast var snäppet sämre än förra årets rekordnotering för denna exkursion. Följande dagfjärilar kom med på dagens artlista: mindre tåtelsmygare, ängssmygare, rapsfjäril, svartfläckig blåvinge, ljungblåvinge, hedblåvinge, violett blåvinge, midsommarblåvinge, ängsblåvinge, silverblåvinge, vitfläckig guldvinge, silverstreckad pärlemorfjäril, ängspärlemorfjäril, älggräspärlemorfjäril, nässelfjäril, skogsnätfjäril, vitgräsfjäril, pärlgräsfjäril, kamgräsfjäril och luktgräsfjäril.

Text Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus. Bild Ulric Ilveus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.