Rekommendationer angående rapportering i Artportalen

Bakgrunden till dessa rekommendationer är följande. Den rapporterade informationen i Artportalen, används bla som underlag till Angarngruppens fågelrapporter i gruppens informationsblad. Det är ju dessutom en rapportering som många tar del av direkt i Artportalen och då inte enbart av personer som väl hemmastadda vid Angarnssjöängen.

Angarngruppen känner ett ansvar för att den rapportering som sker från Angarnssjöängen, är både korrekt och detaljerad. En rapportering med många detaljer, ger också större tyngd åt observationens trovärdighet.

Observera att det som skrivs nedan, huvudsakligen är avsett för rapportering av observationer av ’extra värde’. Rapportering av vanliga arter behöver inte vara så detaljerad.

RIKTLINJER OCH REKOMMENDATIONER

Rapportera fyndet i möjligaste mån på dellokal. Är man osäker kan man förtydliga fyndplatsen med informationstext. Dellokalen ska vara den plats där fågeln sågs, inte där man stod vid observationen. I  informationsfältet kan man ange sin egen position.

Ange så mycket detaljer som möjligt (ålder, hane/hona mm) vid notering av mindre vanliga arter.

Använd informationsfältet för att ge mer information om omständigheterna (flygriktning, höjd, dräktkaraktärer, hur fågel hördes osv.).

Undvik icke-officiella förkortningar. De flesta personerna utanför ’den inre kretsen’ är inte bevandrade i förkortningsvokabulären.

Ange så exakt tid som möjligt när enstaka händelse, tex en sträckande flock, rapporteras.

Det är värdefullt att kunna jämföra ev andra observationer av ’samma fenomen’. Att notera tiden 08:00 – 14:30 för en sträckande skedstork är meningslöst. Om man är osäker på antalet individer i en observation, vilket ju är vanligt, kan man i informationsfältet ange max- och min-värden, om siffran är uppskattad mm.

Utnyttja möjligheten att notera sig som medobservatör om man är flera om en observation i st för att göra egen rapportering. Det kan antingen göras genom att den som rapporterar, lägger in
dig som medobservatör eller att du i efterhand noterar dig själv som sådan.

SLUTORD

Vi kan naturligtvis inte kräva att rapporteringen görs på ett visst sätt, men vi har ett starkt önskemål om detta. Rapporteringen i Artportalen görs ju inte enbart för egen del utan även som information
till andra.

Ursprung: Angarngruppens Informationsblad nr 3 2014

/ Stefan Paulin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.