Ullna strand den 9 maj 2015

– i sumpskogens armar

Förra sommaren byggdes ett spångsystem i strandalskogen vid Ullnasjöns sydvästra strand. Från början var det tänkt att bygga en ”sjöstad” här, men efter enveten kamp från olika ideella föreningar i Täby kommun och under ledning av Hasse Nordin, lyckades man spara en 50-metersremsa mot sjön. Förutom spången, finns också ett antal konstverk i form av diktcitat från Tomas Tranströmer, samt växt- och djurnamn från Sonia och Hans-Georg Wallentinus utredning om naturvärdena i skogen. Tyvärr gick inte allt att rädda, men förhoppningsvis ska den här strandremsan finnas kvar till glädje både för närboende och andra under lång tid.

Klockan sex på morgonen samlades till slut 10 personer och tre ledare (Hasse Nordin, Sonia och Hans-Georg Wallentinus) vid Ullna allés vändplan (det är fortfarande lite svårt att hitta ned till området). Redan här kunde vi lyssna på rödvingetrast med sin, i mitt tycke, tröstlöst torftiga stockholmsdialekt. En tidig trädpiplärka hittades också i en trädtopp.

 karta-0503_0906Spångsystemet vid Ullna strand. Stigar/spänger med dubbel kontur är avsedda även för barnvagnar och rullstolar, medan stigar/spänger med enkel kontur är smalare. [Från informations­tavlan vid den röda ringen på kartan.]

 

 

Väl inkomna i skogen kunde fler och fler av alskogens arter läggas till listan. Två trädkrypare var speciellt trevligt att se. Svarthättorna vaknade till så småningom och svartvita flugsnappare sjöng och inspekterade möjliga boplatser. Ett par stjärtmesar sågs och hördes också – typisk miljö för dem.

En av orsakerna till att området avsattes som grönyta i detaljplanen var att det fanns mindre hackspett i skogen. Någon sådan kunde vi inte upptäcka idag, men den hade noterats för bara omkring tre veckor sedan.

0509_1361-2Området är osan­nolikt frodigt och så nära mangrove­skog vi kan komma i stockholmsområ­det. Här leder Hasse Nordin ra­den av skådare på en av de smala spängerna genom området.

 

 

 

I alskogsområdet finns två utsiktsplatser, där man kan skåda ut över Ullnasjön. Här fanns det chans att samla ihop gruppen för att lättare kunna peka på de olika fåglar som syns eller hörs. Det går, speciellt på den norra, att ha koll på fågellivet ute i sjön.

0509_1369-miniDen östra platt­formen ligger inne bland vegetatio­nen. Här konkur­rerade skogens och sjöns fåglar om intresset. Just här fick vi fina observationer på svartvit flugsnap­pare och stjärtmes surrade i trädtop­parna ett tag.

 

 

En art som vi saknade i den här miljön var gärdsmyg, som borde ha kunnat trivas här.

0509_1366-2Rudolf Edelberger följer flugsnappar­nas aktiviteter i trädkronorna. Han står här på en av de breda spängerna. I varje krök ersätts bräderna av sträck­metall, antagligen för att det inte ska samlas vatten på spången. Bakom Rudolf skymtar en del av den konstnär­liga utsmyckningen, järnstolpar med växt- och djurnamn.

Vi fortsatte efter en stund norrut längs spången för att så småningom ta oss ut till den norra plattformen. Pedagogiskt nog hade vi sjungande rörsångare till vänster framför oss och sävsångare till höger. Det gav utmärkta tillfällen att jämföra de här två arterna, som ibland kan var knepiga om man bara hör en av dem. Ute över sjön jagade ett antal fisktärnor, en fiskgjuse strök längs stranden och en storskarv gjorde besök från skärgården. Här blev det fikapaus i det allt varmare solskenet. Vinden var västlig, så det var i princip vindstilla. Efter pausen berättade exkursionsledarna om arbetet med att bevara strandskogen trots ett hårt exploateringstryck.

Spången övergick mot norr i en grusad stig genom ett lundartat område med en hel del lundväxter. Stigen upplöstes efter ett tag och blev en knappt märkbar, smal stig upp på Ullna golfbana. Inga strandskator eller svarthakedoppingar fanns där, men årets första näktergal slog några slag i strandskogen.

0509_1376-2De som var kvar efter artgenomgången ar­betade hårt på att få ihop 50 arter jämnt. Här har Hasse Nor­din fått syn på två drillsnäppor, medan Lasse Berglund slår upp något besvärligt artpar, kanske för att kolla skillnaden mel­lan större och mindre strandpipare.

 

Vi återvände till utsiktsplattformen för artgenomgång, som gav 45 arter. De flesta blev sedan kvar och belönades med bl.a. tre överflygande mindre strandpipare, drillsnäppa och förbisimmande skäggdopping. Genom envist skådande och bevakning av ”horisontfåglar”, landade dagens artantal till slut på 52 arter.

Hans-Georg Wallentinus skrev och fotograferade.

ARTLISTA

Knölsvan

Gräsand

Vigg

Knipa

Storskrake

Fasan

Skäggdopping

Storskarv

Gråhäger

Sparvhök

Ormvråk

Fiskgjuse

Sothöna

Trana

Mindre strandpipare

Enkelbeckasin

Drillsnäppa

Fiskmås

Gråtrut

Fisktärna

Skogsduva

Ringduva

Större hackspett

Sånglärka

Ladusvala

Trädpiplärka

Sädesärla

Järnsparv

Rödhake

Näktergal

Buskskvätta

Koltrast

Taltrast

Rödvingetrast

Sävsångare

Rörsångare

Svarthätta

Lövsångare

Svartvit flugsnappare

Stjärtmes

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Trädkrypare

Skata

Kaja

Kråka

Stare

Bofink

Grönfink

Grönsiska

Sävsparv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.