Program 2016

DSC03777Första onsdagen i varje månad vandrar vi runt Angarnssjöängen. En värd hjälper den ovane skådaren tillrätta. Alla bidrar till att hitta och artbestämma det vi ser. Samling vid ”Angarns fd naturcentrum”  i Örsta. Du behöver inte vara medlem, men får gärna bli. Det finns mer information på startsidan, när det närmar sig.

Det finns nästan 30 aktiviteter att välja på.

Onsdag 6 januari. Månadsrunda. Samling vid Örsta 08.30. Värd Stefan Paulin.

Lördag 23 januari. Örnexkursion på slätten. Exkursionen är tänkt att hållas i området väster om Örsundsbro runt Landbergaslätten och Rydaslätten m.fl. Målart för dagen är övervintrade kungsörnar, men det finns också chans på andra rovfåglar i form av havsörn, vråkar och blå kärrhökar. Även rapphönor brukar observeras och tillfälligtvis har även hökuggla och gråspett setts i området. Vi samlas kl. 07:30 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Vårdcentralen. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet, speciellt om det är mycket snö. Vi åker sedan tillsammans till Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken för att möta upp vår lokala guide Dan Henriksson, som kommer att leda oss till lämpliga stopp i området. Då även slätterna runt Hjälstaviken är lämpliga lokaler för kungsörn, så utgår vi härifrån och rör oss åt nordväst. Ta med varma kläder, då det ibland kan bli långa stunder av väntan på rovfåglarna.Det är ingen begränsning i deltagarantalet, men föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av dåligt väder. Anmälan sker till Ulric Ilvéus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric snabela ilveus.se  Välkomna!

Onsdag 3 februari. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Kjell Eriksson.

Lördag 20 februari – 8 maj Kroknäbbarnas tid – möten med svenska rovfåglar. Utställning i Vallentuna kulturhus.  Fotografen Patrik Olofsson berättar 11.30 om fågelfotografering. Angarngruppen medverkar med en mindre skärmutställning och tävling i Artjakt, samt två föredrag och en exkursion vid senare datum.

Söndagen 21 februari. Naturvårdsdag – grundligt arbete. Röjningsarbete på  Lilla grunnet mitt i sjöängen. Vi behöver såga, klippa, röja och bära. Däremellan skåda och fika.  Samling 0900 vid förrådet i Örsta. Koordinator Björn Nordling.

Onsdag 2 mars. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Torsdag 10 mars. Angarngruppens årsmöteÅrsmötesförhandlingar. Jörgen Sjöström  – “Fåglarnas globala värld”. Jörgen berättar om fågelflyttning. 19.00 Mathiasgården, Vallentuna.

Lördag 12 mars. Kroknäbbar i krokarna. Föredrag. Hans-Georg Wallentinus Vallentuna kulturhus 11.00

Lördag 2 april. Samexkursion runt sjöängen med StOF. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 6 april. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Björn Nordling.

Lördag 9 april. Kroknäbbar i krokarna. Föredrag. Stefan Paulin. Vallentuna kulturhus 11.00

Lördag 16 april. Exkursion Riddersholm. Samling 05:30 vid infartsparkeringen ca 100 meter norr om Vallentuna station vid Vårdcentralen. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, det är ont om parkering vid målet Kappellskär där Tryggve Engdahl möter upp för att ta oss med runt markerna vid Riddersholm Rådmansö. Den16 maj 2015 gjorde vi för första gången denna exkursion då med 62 arter. Det blir en heldagstur tag med matsäck och för dagen lämpliga kläder och skor. Det är ingen begränsning i deltagarantalet men föranmälan behövs i fall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen. Anmälan till Roffe Andersson tel: 0708863908 eller via mail roffe@rofma.se Varmt välkomna.

Söndag 17 april Exkursion till Angarnssjöängen med ”Din värd i fågelvärlden”. Samling vid Örsta parkering 09.00. Annonseras på Vallentuna kulturhus. Värd Björn Nordling.

Lördag 23 april. Sträckräkning. Samling o tid meddelas senare. Huvudräknare Stefan Paulin.

Onsdag 4 maj. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

OBS! Två aktiviteter lördag den 7 maj.

Lördag 7 maj. FågeltornskampenAllt du behöver veta. Samling vid fågeltornet. 05.00 – 13.00. Värd Stefan Paulin.

Lördag 7 maj. Fågelskådningens dag. Gula västar med ”Din värd i fågelvärlden” rör sig mellan Midsommarberget och Byksberget 09.00 – 13.00. Värd Karin Hendahl.

Lördag 14 maj. Sitt o Glo. Midsommarberget 00.00-14.00. Värd Stefan Paulin..

Söndag 15 maj. Ubbysjön – en överraskande artrik liten sjö norr om Ormsta i Vallentuna.  Exkursion i samarbete med Naturskyddsföreningen i Vallentuna. Samling Veda golfbana parkering. 08.00. Värd Bo Eknert (bo.eknert snabela natgeo.su.se)

Lördag 28 maj (Ändrat från 4 juni). Trollsländor. Var finns dom och vad heter dom? Dagens värd Eric Renman hittar och hjälper dig med artbestämning. Samling vid Örsta 09.30. Sen åker vi till  ”Lilla Hoven” efter vägen mot Tärnan.
Vid dåligt flygväder kan det bli på söndagen 29 maj, samma tid och plats. Meddelas då  senare

Onsdag 1 juni. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Tryggve Engdahl.

Fredag-lördag 10-11 juni. Nattsångarexkursion. Samling vid Örsta 21.30. Värd Hans-Georg Wallentinus.

Onsdag 6 juli. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin

Söndag 10 juli. Växt och fjärilsexkursion. Samling vid Skesta hage parkering 10.00. Kunskapskompletterande värdpar är Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus.

Onsdag 3 augusti. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Gunnar Hesse.

Lördag 27 augusti. Trollsländor. Missade du försommarens trollsländor. Ny chans och nya arter som flyger senare på sommaren. Eric Renman guidar dig åter i trollsländornas värld. Samling vid Örsta 09.30. Platsen återkommer vi till när det närmar sig.
Vid dåligt flygväder kan det bli på söndagen samma tid och plats. Meddelas då  senare.

Onsdag 7 september. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Lördag 24 september. TippX. ”Team Rallarna” (från Angarngruppen) kommer att delta i StOFs heldagsaktivitet. Från gryning till skymning. Samling vid Midsommarberget 06.00. Kom och gå när du vill men anmäl dig gärna till Ulric Ilveus om du vill vara med i ”Team Rallarna” och tävla.

Bakgrund. (Delar taget från StOfs hemsida.)
TippX är en aktivitet som har potential att erbjuda äkta toppskådning. För att få ett bättre grepp om hur flyttfågelsträcken går i Stockholmsregionen bjuder StOF in till en tävling i ”big sit”-formatet i slutet av september. Runt om i Stockholmstrakten finns flera bra platser att kolla efter flyttande fåglar, framförallt de många gamla soptipparna, till exempel Vårbergstoppen, Högdalstippen och Trolldalstippen, men även andra punkter som t.ex. 30-meters-kärret på Järvafältet, Ströms mad vid Fysingen och Skinnarviksberget på Södermalm. – Tävlingen går ut på att se eller höra så många olika arter som möjligt från en lämplig observationsplats med begränsningen att lagets observatörer inte får flytta sig mer än 15 m från obsplatsen om arten ska räknas. Tävlingen pågår från gryning till skymning. Laget kan bestå av en eller flera personer, avbytare är tillåtna.

Söndag 25 september. Sträckräkning. Försteräknare Stefan Paulin. (Datum ändrat från 24.9.) Nya intresserade kan kontakta mig. Annars går information och ’upprop’ ut till alla som tidigare varit med någon gång. Det sker omkring 19 – 20/9.

Onsdag 5 oktober. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Björn Nordling.

Torsdag 6 oktober. Ingemar Lind med årets film ”Fjället i mitt hjärta”. Filmen är en hyllning till de hemmamarker han vistats i sedan början av 90-talet – Tänndalen. Årstidernas växlingar med flyttfåglar, fjällrävar och många andra djur är temat med ljud från naturen själv. Garanterat utan musik. Kvällen inleds med en stillbildsdel kallad ”Fågelmöten”. Ta tillfället i akt och möt denna skickliga och hängivna naturfilmare. Kaffe/te med dopp till självkostnadspris. I samarbete med SNF Vallentuna. Mathiasgården Vallentuna 19.00.

Lördag 8 oktober Måssten Singö. Avfärd från Svartklubbens lotsstation Kalvskäret på Singö. Max 12 deltagare. Kostnad 200:-/person erläggs kontant vid hemfärd. Första anmälningsdag 8 september. Anmälan till Jens på ratotosk  @  live.se. Ange namn, epost, telefonnummer och om du kör bil. Tider och samordning med bilresa, meddelas senare till deltagarna.

Onsdag 2 november. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Kjell Eriksson.

Lördag 5 november Naturvårdsdag. Samling 09:00 vid Örsta. Samordnare Björn Nordling.

Onsdag 7 december. Månadsrunda. Samling vid Örsta 08.30. Värd Stefan Paulin.