Vattenstånd 2016

 

Uppdaterat till 31 december 2016/1 januari 2017 Mats har öppnat upp ytterligare några hål (luckan står nu på 6) för att få ner ner nivån till idealkurvan. Han har också plockat på brädor på breddavloppet för att underlätta inför vårens nivåhöjning.

Uppdaterat till 15 december 2016 Luckan delvis öppen och står på tre hål upp. Nivån har sjunkit något och ligger nu under den övre gränsen för tillåtet vattenstånd (enligt vattendomstolens beslut). Målsättningen är att hålla nivån nere, trots alla blidväder.

Uppdaterat till 1 december 2016 Luckan fullt öppen. Nivån sjunker ej undan p.g.a. kraftig tillrinning.

Uppdaterat till 15 november 2016 Vattenståndet tillbaka på normalnivå. Mats har öppnat 3 steg för att följa föreslagen vinternivå.

Uppdaterat till 1 november 2016 Luckan är fortfarande helt stängd. Vattnet stiger så sakteliga efter den extremt låga nivån p.g.a. arbetena med fräsningen. Det är inte mer tillrinning än att ökningen i vattennivå går parallellt med idealkurvan, men en bra bit lägre än denna. Snösmältning i vecka 46 antas medföra ”vårflod” i sjöängen. Höstavtappningen inleds i mitten av månaden.

Uppdaterat till 15 oktober 2016 Luckan har varit helt stängd i drygt tre veckor och vattnet stiger så sakteliga efter den extremt låga nivån p.g.a. arbetena med fräsningen. Men beroende på att höstregnen uteblivit så går det betydligt långsammaren än vad som är önskvärt.

Uppdaterat till 1 oktober 2016 Luckan har varit helt stängd i drygt en vecka och vattnet stiger så sakteliga efter den extremt låga nivån p.g.a. arbetena med fräsningen.

Uppdaterat till 15 september 2016 Luckan är helt öppen. Vattenståndet är så lågt det går, inget vatten rinner nu ut ur sjöängen. Fräsningen är igång (18 sept.) därefter kommer vattenståndshöjningen att påbörjas igen.

Uppdaterat till 1 september 2016 Luckan är helt stängd. Prel. kommer Linding att köra igång med fräsningar på måndag/tisdag 12/13 september. Det blir ganska omfattande – 30 hektar hoppas vi på – norra delen enligt karta i avtalet. Därför kommer dammluckan att öppas maximalt så snart som möjligt.

Uppdaterat till 1 augusti 2016 Luckan är helt stängd och kommer att förbli det ett par veckor från 1 augusti. I höst blir det antagligen maximal sänkning eftersom det ska göras fräsning av stränderna på norra sidan av sjöängen.

Uppdaterat till 1 juli 2016 Mats öppnar upp några hål på dammluckan för att påbörja sensommarsänkningen. I höst blir det antagligen maximal sänkning eftersom det ska göras fräsning av stränderna på norra sidan av sjöängen.

Uppdaterat till 1 juni 2016 Sänkningen är nu avslutad. Målet är att hålla ungefär samma nivå en längre tid.

Uppdaterat till 15 maj 2016 Sänkningen fortsätter fram till månadsskiftet maj-juni då tanken är att bromsa upp kring 9,35.

Uppdaterat till 1 maj 2016 Mats har plockat samtliga brädor och öppnat upp 8 hål i luckan för fortsatt sänkning. Nivån låg 1 maj precis på idealkurvan.

Uppdaterat till 15 april 2016 Ytterligare två bräder är bortplockade från breddavloppet för att fortsätta den schemalagda sänkningen av vattenståndet. Nivån låg 16 april precis på idealkurvan.

Uppdaterat till 5 april 2016 Dammluckan har varit helt stängd, men Mats plockade bort en bräda i breddavloppet den 5 april och påbörjar sänkningen. Nivån var då +10.02. Föreslagen vårkurva följs om inget speciellt inträffar.

Uppdaterat till 1 april 2016 Dammluckan är helt stängd och brädorna i breddavloppet inlagda i sina spår. Nivån nästan uppe på ideal höjd för månadsskiftet mars/april. Bräderna får dock sitta kvar ännu någon vecka innan sänkningen börjar.

Uppdaterat till 15 mars 2016 Dammluckan är helt stängd och brädorna i breddavloppet inlagda i sina spår. Bräderna börjar plockas bort vid nästa månadsskifte.

Uppdaterat till 1 mars 2016 Dammluckan är helt stängd för att påbörja vårens vattenståndshöjning, som ska kulminera i slutet av mars.

Uppdaterat till 15 februari 2016 Genom det milda vädret i månadsskiftet januari/februari ökade avrinningen markant. Vattenståndet gick från 9,20 den 29/1 till 9,40 den 1/2 och är i mitten av månaden fortfarande över idealkurvan och låg 18 februari på +9,20 m. Luckan är därför fortfarande maximalt öppen. Sista dagarna i februari kommer Mats antagligen att stänga dammluckan för att påbörja vårens vattenståndshöjning, som ska kulminera i slutet av mars.

Uppdaterat till 1 februari 2016 Luckan har lossnat ut sitt fastfrysta läge. Genom det milda vädret i månadsskiftet januari/februari har avrinningen ökat markant. Vattenståndet gick från 9,20 den 29/1 till 9,40 den 1/2. Luckan har därför öppnats maximalt för att försöka komma ned i normala februari-nivåer.

Uppdaterat till 17 januari 2016 Luckan fastfrusen. Nivån sjunker sakta undan. Det kan innebära att nivån vid islossningen kommer att ligga lägre än idealkurvan. Förmodligen kommer sjön att bottenfrysa om kylan fortsätter.