Fågelskådningens dag & Fågeltornskampen den 7 maj 2016

Fågelskådningens dag

Fågelskådningens dag var välbesökt på lördagen vid Angarnssjöängen. Besökare kom från bl.a. Tyresö, Sigtuna, Järfälla och centrala Stockholm. Drygt ett 40-tal personer i alla åldrar stannade till vid Byksberget, pratade fågelskådning och  observerade fåglar.
Solen värmde och sjöängen vid Byksberget var full av grönbenor, brushanar i speldräkt, sked-, snatter-. och stjärtänder. Krickor, grågäss med gässlingar och mindre strandpipare. I luften skrattmåsar, bruna kärrhökspar, fiskgjuse, ladusvalor, gulärlor m.fl. Efterfrågade observationer var årta och dvärgbeckasin. Tursamt nog så var det för dagen ett stationärt  årtapar utanför Byksberget, så det var en  säker observation. Mest efterfrågad var dock dvärgbeckasinen. Vi sökte efter den hela förmiddagen, men det var först fram mot lunch, som en skådare fick syn på dvärgbeckasinen. Den var mycket svår att upptäcka i egen kikare även om du fick hjälp med inställningen. Men ett flertal besökare kunde gå vidare och vara nöjda med sin observation.
För ungdomarna var de praktfulla brushanarna en extra spännande upplevelse. Och att det var en svarthakedopping som Sigrid sett var hon helt säker på, efter att tillsammans med sin pappa läst Fågelguiden.
Ett 60-tal arter kunde observeras i Byksbergets omgivning under Fågelskådningens dag.

Text o foto Karin Hendahl

Fågeltornskampen

37593762 3753

Bilderna från 2015, men det såg nästan likadant ut i år.

För andra året i rad ställde Angarngruppen upp med ett lag, bestående av Stefan Paulin, Rolf Andersson och Kerstin Nordenadler. Vi nådde upp till hela 62 arter från kl 05 till 13, då vi lätt utmattade klev ner från vår upphöjda position. Vi deltar enligt devisen att det är viktigare att kämpa väl än att vinna! Under de senare timmarna fick vi trevliga besök av förbipasserande, som förhoppningsvis fick med sig litet ny kunskap om vår hobby i det otroligt fina vårvädret.

Text Kerstin Nordenadler o foto Roffe Andersson

Kort sammanfattning av resultatet från Fågeltornskampen 2016

Vi lyckades överträffa fjolårs-siffran 59 och nådde 62 arter. Detta gav oss en delad 38.e plats bland 65 torn i Sverige. Med 62 arter var vi ca 6 arter under medelvärdet för alla deltagande torn i Sverige.
2015 hamnade vi på delad 56 plats med ca 11 arter under detta års medelvärde.

/Stefan Paulin