Sträckräkning den 23 april 2016

Hagby Ekopark  kl. 05:35 – 11:00

Sträckbevakare:  Karin Hendahl, Dan Henriksson, Gunnar Hesse och Stefan Paulin.

Temperatur: +2°, molnighet: 7/8 med svag vind från N. Temperaturen steg något under förmiddagen och det kändes varmt när solen var framme.

Sträcket: Totalt sett blev det klent med sträckare. Endast under de första timmarna var det aningen intensivare med framförallt gråtrutar som singlade förbi i västlig riktning. Arter som bedömdes sträckande var storskarv, fjällvråk, trana, gråtrut, havstrut och bo-/bergfink. 

I övrigt: Rördrom tutade sporadiskt från Vallentunasjöns sydände under tidig morgon och en storlom drog förbi söder om oss i ostlig riktning.

Totalt noterades 48 arter under tiden 05:25 – 11:15 och 36 av dessa observerades från plattformen medan övriga antecknades från P-platsen och vägen upp.

/Stefan Paulin

Vada kyrkas parkering  kl. 05:30 – 09:15

Sträckbevakare: Bo Hedenstedt och Hans-Georg Wallentinus.

Temperatur: ±0°, molnighet: 7/8 blandat höga och låga moln, vind 1 m/s N. Vinden vred efterhand till NO med molnighet 6/8, mest låga cumulus, temp. Vid avslut kanske +2-3°, men solen värmde något då den var framme.

Mycket magert sträck, men en hel del lokala fåglar. Sångkören dominerades långa stunder av sånglärka, men det var också en hel del taltrast som sjöng. Periodvis fanns 4+ enkel­beckasiner på vingen över södra delen av Vadadalen. På gamla bytomten, precis norr om parkeringen, uppehöll sig ett antal stenskvättor, sädesärlor och ängspiplärkor. Mycket tofsvipa på åkrarna norrut och ett antal låg redan på ägg. Ringduvor drog, som de plägar göra, omkring åt alla håll och i alla riktningar. Mycket gråsparv kring husen.

I övrigt: bland rovfåglar var som vanligt ormvråk den vanligaste (minst tre par). En tornfalk (hanne) rastade under lång tid i ett träd vid Vada prästgårds ekonomibyggnader. Sparvhök sågs på långt håll över landsvägen. Brun kärrhök på jättehåll över Karby i bråk med korp.

Vitfåglar: fiskmås, skrattmås, gråtrut.

Tättingar: talgoxe, kråka, kaja, korp, nötväcka, gulsparv (ett ex sjöng ihärdigt), steglits, stare, domherre (visslade stor del av morgonen), skata, grönfink.

Övriga arter: gröngöling, större hackspett, tamduva, grågås, kanadagås, sångsvan, gråhäger.

Liksom förra våren var det en jätteskruv över Brottbyområdet stora delar av morgonen. Kontroll av åkermarkerna gav ingen, men i norra delen av Garnsviken låg ca 350 skrattmåsar och 100 fiskmåsar, plus ett par silltrutar. Efter en stund kom ytterligare ca 200 fiskmåsar dragande från Brottby-hållet.

Ca 35 arter.

/Hans-Georg Wallentinus.