Månadsrundan den 1 juni 2016

– en exkursion i försommarens doft och prakt.

Väderleksrapportens prognos var 20-25 grader sol/moln att jämföras med rapporten inför fjolårets runda ”ytterst ostadigt, regn och hård vind”. Det var en lättklädd skara om tjugofyra (fyra helt nya) deltagare som månadens värd – Tryggve Engdahl – hälsade välkommen vid Naturrum/Örsta. Björn Nordling delade ut Angarngruppens nya folder Angarnssjöängen – en efterfrågad kartfolder med namn och anvisningar till naturreservatets observationsplatser.

Rödstjärt har hörts vid Örsta! En förtrupp till dagens runda hade samlat in information sedan tidig gryning. Våra månadsrundor börjar av tradition 07.30 för att invänta de som åker kommunalt.

Tryggves plan var att gå runt varvet medsols och vi kunde räkna med att vara åter vid 14-tiden. Men som alltid, finns möjligheter att ”korta av” – viktigt att veta för dem som har tid att passa. Men först rödstjärten vid Örsta.

Törnsångaren sjöng från buskage på vägen upp mot Örsta gårdsplan. Gråsparv häckade i holken på stallväggen och steglits sjöng från hög position sittande på en torr gren.

Inne i hästhagen doftade liljekonvaljen tungt. En dubbeltrast sjöng. En trädkrypare ropades ut. Ivrigt sökande, vilken björk? Var är den? Å där ser jag den! Denna kontinuerliga träning som öga och hjärna får vid fågelskådning.  Att lyssna och ta in en anvisning, följa den och så hitta ett rörligt, välkamouflerat objekt, som i detta fall trädkryparen. (Kan vara svår att se mot stammens bark).

Tursamt nog är det alltid några skådare som tittar/lyssnar åt annat håll. Så även denna gång. Nästa utrop. ”Rödstjärt sjunger från toppen av granen, bakom oss!” De flesta hann både se och höra rödstjärten, innan den bytte sångplats.

Fin obs fick vi också på grå flugsnappare som födosökte på flugsnapparvis. Den grå flugsnapparen verkar numera vara vanligare än den svartvita, sa flera deltagare.

Vi lämnade hästhagen ovanligt fältmässigt genom att krypa mellan stängseltrådar. Inga problem. Vi hjälptes åt. Hällristningarna var nästa skådningsstopp. Här kunde vi med blotta ögat se dubbeltrasten när den födosökte på en närliggande smörblomsäng mitt i en stor flock starar. Tranor trumpetade och en trana kom flygande över skogen.

Tältholmen nästa. En blåmes häckar i holk nr 6. Trädpiplärkan hördes och syntes med sin karaktäristiska sångflykt.

Gärdet mellan Tältholmen och Midsommarberget är en blivande vinterfågelrestaurang. Här och där sågs solrosfrönas första tvåblad sticka upp.Starflockarnas starka ljudmatta gjorde det nästan svårt att urskilja andra fåglars läte. I skogen vid Midsommarberget lyssnade vi med händerna som ”paraboler”. Det gick att urskilja sång från kungsfågel, talgoxe, taltrast, svartvit flugsnappare och skogssnäppa.

Tuberna ställdes upp på Midsommarberget. Många utrop då det är fri sikt över större delen av sjöängen. Sothöns med ungar i varierande storlek och antal. En unge var vanligast men en kull om fyra ungar fanns i vasskanten. Gräsänder, krickor, skedänder, ett årtapar vid L Grundet, en ensam sångsvan samt två mindre strandpipare och tofsvipor, ropades ut. Överflygande enkelbeckasiner, fisktärna ryttlade vid Kustamaden där också ett tjugotal skrattmåsar födosökte. Grågäss med ungar, från tremånaders- till veckogamla. Från vassen hördes och sågs sävsparv och sävsångare. Duvflockar flög över, främst ringduvor men också skogsduvor. Större hackspett hördes från skogen.
Karin Hendahl

… inte missa något.  Fru årta väntar på att maken har fixat färdigt sin fjäderdräkt.

Vid Byksberget var det frukostdags och rovfågelskruv med tre bruna kärrhökar (en hane + två honor) och en ormvråk. En gammal havsörn flög över västra sjöängen. En fiskgjuse ryttlade. En tornfalk jagade. Två sångsvanar gick ner vid Mittdikets öppna vatten. Och efter viss sökning så lyckades vi också observera en ladusvala – det är få svalor.

Buskskvättor och gulärlor fanns längs vår väg mot Grävlingholmen. En härmsångare lyckades göra sig hörd (genom stararnas ljudmatta) på Broholmen. Och en göktyta ropade från Klosterbacken när vi gick över den obetade ängen.

Skogspartiet på Klosterbackens norrsida bjöd på grönsångare (varningsläte) gärdssmyg, svarthätta och rödhake. Myggen börjar komma. Efter Klosterbacken runt var det rundans ”halvtid” och de som hade tidiga tider att passa återvände till Örsta. Vi andra fortsatte längs Lingsbergs- och Kustamaden. En tornfalk slog ner på Kustaåkern. Rörsångaren hördes från sjöängen. Kvigorna var nyfikna men accepterade att vi ville gå vidare utan deras sällskap.

Vid Skesta hage var det dags för lunchstopp och artgenomgång. 76 arter kunde vi summera under överinseende från ett par buskskvättor. Knipa, snatterand och kanadagås saknades men de visste vi fanns vid Utloppet. Domherre hörde vi såväl från Skesta hage som från Hackstahållet. Rörsångare vars sång tidigare anats hördes tydligt från vassbältet utefter sträckan mot Fågeltornet.

Angarnrundan är mer än fågelskådning

Försommarfloran bjöd på bl a Klosterbackens orkidéer, Adam och Eva, som fortfarande hade några fräscha blommor; jungfrulin (blåa, men också violetta och många vita), midsommarblomster (skogsnäva), tjärblomster, teveronika, ögontröst, hundkex, liljekonvaljer, mycket smultronblom och solblekta violer. Svärdsliljan blommade vid Lingsbergsdiket. Vattenblink blommade längs Kustamaden. I Stora Ekhammaren var gulvivorna på väg att blomma ut men Natt och Dag (lundkovall) var i början av sin blomning.

Adam och eva, tjärblomster och jungfrulin,

Bernt med väldoftande liljekonvaljkvist, Natt och Dag (lundkovall)

Små iakttagelser

Av dagfjärilar så observerade Gunnar Hesse rapsfjäril, citronfjäril, grönsnabbvinge, påfågelsöga och kamgräsfjäril.

Summering

Vi var sexton av ursprungligen tjugofyra, som hade möjlighet att vara med på hela rundan. Värmen, blomsterprakten, fågellivet (80 arter) och tunga blomdofter förutom kunniga skådare var intrycket att ta fram vid kallare tider.

Tack Tryggve och alla för en mycket trevlig och givande runda.

Vid pennan Karin Hendahl och bakom kameran Roffe Andersson och Karin Hendahl

Bonusbilder

Dagens artlista

Knölsvan Angarnsjöängen, Upl 5 ex. förbiflygande (Karin Hendahl, Mattias Ödevidh, Rolf Andersson)
Sångsvan Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Sångsvan Angarnsjöängen, Upl 4 ex. (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Grågås Angarnsjöängen, Upl 100 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Grågås Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Kanadagås Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Kanadagås Utloppet, Angarnsjöängen, Upl 2 adult i par stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Snatterand Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Snatterand Utloppet, Angarnsjöängen, Upl 2 adult hane stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Karin Hendahl m.fl.)
Kricka Angarnsjöängen, Upl 20 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Karin Hendahl m.fl.)
Kricka Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Gräsand Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Gräsand Angarnsjöängen, Upl 30 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Årta Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Årta Byksberget, Angarnsjöängen, Upl 1 adult hane stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Årta Angarnsjöängen, Upl 1 ex. stationär 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Skedand Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Skedand Angarnsjöängen, Upl 2 adult hane stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Knipa Utloppet, Angarnsjöängen, Upl 1 adult hona rastande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Knipa Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Fasan Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Fasan Angarnsjöängen, Upl 3 ex. lockläte, övriga läten (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Gråhäger Angarnsjöängen, Upl 1 ex. förbiflygande 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Gråhäger Angarnsjöängen, Upl 2 ex. förbiflygande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Gråhäger Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Havsörn Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Havsörn Angarnsjöängen, Upl 1 ex. förbiflygande 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Havsörn Angarnsjöängen, Upl 1 adult förbiflygande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Brun kärrhök Angarnsjöängen, Upl 2 ex. förbiflygande 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Brun kärrhök Angarnsjöängen, Upl 3 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Brun kärrhök Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Duvhök Sommarstugeområdet, Angarnsjöängen, Upl 1 adult hane förbiflygande (Stefan Paulin, Gunnar Hesse, Karin Hendahl m.fl.)
Ormvråk Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Ormvråk Angarnsjöängen, Upl 5 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Ormvråk Angarnsjöängen, Upl 2 ex. förbiflygande 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Fiskgjuse Angarnsjöängen, Upl 1 ex. förbiflygande 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Fiskgjuse Angarnsjöängen, Upl 1 ex. födosökande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Fiskgjuse Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Tornfalk Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Tornfalk Angarnsjöängen, Upl 2 ex. födosökande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Tornfalk Angarnsjöängen, Upl 2 ex. födosökande 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Sothöna Angarnsjöängen, Upl 40 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Sothöna Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Trana Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Trana Lappdal, Angarnssjöängen, Vallentuna kn, Angarnsjöängen, Upl 1 ex. lockläte, övriga läten 11:12 (Kjell Eriksson)
Trana Angarnsjöängen, Upl 1 ex. lockläte, övriga läten 13:50 (Kjell Eriksson)
Trana Angarnsjöängen, Upl 10 ex. rastande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Trana Angarnsjöängen, Upl 4 ex. förbiflygande 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Mindre strandpipare Angarnsjöängen, Upl 2 ex. stationär 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Mindre strandpipare Byksberget, Angarnsjöängen, Upl 2 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Karin Hendahl m.fl.)
Mindre strandpipare Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Tofsvipa Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Tofsvipa Angarnsjöängen, Upl 20 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Enkelbeckasin Angarnsjöängen, Upl 5 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Enkelbeckasin Angarnsjöängen, Upl 1 ex. rastande 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Skogssnäppa Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Skogssnäppa Angarnsjöängen, Upl 3 ex. rastande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Karin Hendahl m.fl.)
Rödbena Byksberget, Angarnsjöängen, Upl 2 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Skrattmås Angarnsjöängen, Upl 70 ex. födosökande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Skrattmås Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Fiskmås Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Fiskmås Angarnsjöängen, Upl 5 ex. förbiflygande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Gråtrut Angarnsjöängen, Upl 3 ex. förbiflygande (Stefan Paulin, Gunnar Hesse, Karin Hendahl m.fl.)
Havstrut Angarnsjöängen, Upl 3 ex. förbiflygande (Björn Nordling, Karin Hendahl, Mattias Ödevidh m.fl.)
Skräntärna Lappdal, Angarnssjöängen, Vallentuna kn, Angarnsjöängen, Upl 1 adult sträckande no 11:02 (Kjell Eriksson)
Fisktärna Angarnsjöängen, Upl 4 ex. förbiflygande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Fisktärna Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Tamduva Åsta, Angarnsjöängen, Upl 2 ex. rastande (Stefan Paulin, Gunnar Hesse, Karin Hendahl m.fl.)
Skogsduva Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Skogsduva Angarnsjöängen, Upl 1 ex. förbiflygande 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Skogsduva Angarnsjöängen, Upl 10 ex. förbiflygande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Ringduva Angarnsjöängen, Upl 15 ex. förbiflygande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Ringduva Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Gök Angarnsjöängen, Upl 1 hane spel/sång (Björn Nordling, Karin Hendahl, Mattias Ödevidh m.fl.)
Tornseglare Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Tornseglare Angarnsjöängen, Upl 10 adult födosökande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Göktyta Klosterbacken, Angarnsjöängen, Upl 1 ex. spel/sång (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Göktyta Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Större hackspett Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Större hackspett Angarnsjöängen, Upl 5 ex. lockläte, övriga läten (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Sånglärka Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Sånglärka Angarnsjöängen, Upl 5 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Ladusvala Angarnsjöängen, Upl 4 ex. födosökande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Ladusvala Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Trädpiplärka Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Trädpiplärka Angarnsjöängen, Upl 2 ex. spel/sång (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Trädpiplärka Angarnsjöängen, Upl 1 ex. rastande 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Ängspiplärka Angarnsjöängen, Upl 1 ex. rastande 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Ängspiplärka Angarnsjöängen, Upl 5 ex. obs i häcktid, lämplig biotop (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Ängspiplärka Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Gulärla Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Gulärla Angarnsjöängen, Upl 2 ex. rastande 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Gulärla Angarnsjöängen, Upl 10 adult obs i häcktid, lämplig biotop (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Sädesärla Angarnsjöängen, Upl 3 ex. obs i häcktid, lämplig biotop (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Sädesärla Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Gärdsmyg Klosterbacken, Angarnsjöängen, Upl 1 adult spel/sång (Björn Nordling, Gunnar Hesse, Karin Hendahl m.fl.)
Rödhake Angarnsjöängen, Upl 3 ex. spel/sång (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Rödstjärt Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Rödstjärt Örsta, Angarnsjöängen, Upl 2 ex. spel/sång 07:20-08:00 (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Rödstjärt Angarnsjöängen, Upl 1 ex. rastande 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Buskskvätta Angarnsjöängen, Upl 1 ex. rastande 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Buskskvätta Angarnsjöängen, Upl 6 ex. obs i häcktid, lämplig biotop 07:20-08:00 (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Buskskvätta Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Stenskvätta Angarnsjöängen, Upl 3 hane obs i häcktid, lämplig biotop (Stefan Paulin, Karin Hendahl, Mattias Ödevidh m.fl.)
Koltrast Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Koltrast Angarnsjöängen, Upl 5 ex. spel/sång (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Björktrast Angarnsjöängen, Upl 2 ex. förbiflygande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Björktrast Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Taltrast Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Taltrast Angarnsjöängen, Upl 4 ex. spel/sång (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Dubbeltrast Angarnsjöängen, Upl 3 ex. obs i häcktid, lämplig biotop (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Dubbeltrast Angarnsjöängen, Upl 1 ex. rastande 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Dubbeltrast Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Sävsångare Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Sävsångare Angarnsjöängen, Upl 5 ex. spel/sång (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Rörsångare Asphagen, Angarnsjöängen, Upl 1 ex. spel/sång (Björn Nordling, Karin Hendahl, Mattias Ödevidh m.fl.)
Härmsångare Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Härmsångare Broholmen, Angarnsjöängen, Upl 1 ex. spel/sång 10:30 (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Törnsångare Angarnsjöängen, Upl 4 ex. spel/sång 10:30 (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Törnsångare Angarnsjöängen, Upl 1 ex. rastande 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Törnsångare Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Trädgårdssångare Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Trädgårdssångare Angarnsjöängen, Upl 3 ex. spel/sång (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Svarthätta Angarnsjöängen, Upl 3 ex. spel/sång (Stefan Paulin, Björn Nordling, Karin Hendahl m.fl.)
Grönsångare Lappdal, Angarnssjöängen, Vallentuna kn, Angarnsjöängen, Upl 1 adult hane spel/sång 11:10 (Kjell Eriksson)
Grönsångare Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Grönsångare Klosterbacken, Angarnsjöängen, Upl 1 ex. lockläte, övriga läten 11:00 (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Lövsångare Angarnsjöängen, Upl 5 ex. spel/sång (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Lövsångare Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Kungsfågel Angarnsjöängen, Upl 3 ex. stationär (Björn Nordling, Gunnar Hesse, Karin Hendahl m.fl.)
Kungsfågel Angarnsjöängen, Upl 1 ex. rastande 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Grå flugsnappare Angarnsjöängen, Upl 2 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Svartvit flugsnappare Angarnsjöängen, Upl 2 hane obs i häcktid, lämplig biotop (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Svartvit flugsnappare Angarnsjöängen, Upl 1 ex. födosökande 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Svartvit flugsnappare Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Blåmes Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Blåmes Angarnsjöängen, Upl 5 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Talgoxe Angarnsjöängen, Upl 5 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Talgoxe Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Nötväcka Stora Ekhammaren, Angarnsjöängen, Upl 1 ex. lockläte, övriga läten (Gunnar Hesse, Karin Hendahl, Mattias Ödevidh m.fl.)
Trädkrypare Örsta, Angarnsjöängen, Upl 1 ex. födosökande (Stefan Paulin, Björn Nordling, Karin Hendahl m.fl.)
Törnskata Skesta hage, Angarnsjöängen, Upl 1 ex. obs i häcktid, lämplig biotop (Karin Hendahl, Mattias Ödevidh, Roland Sjölander m.fl.)
Skata Örsta, Angarnsjöängen, Upl 1 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Kaja Angarnsjöängen, Upl 10 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Kaja Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Kråka Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Kråka Angarnsjöängen, Upl 15 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Stare Angarnsjöängen, Upl 200 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Stare Angarnsjöängen, Upl 20 ex. rastande 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Stare Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)

Gråsparv Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Gråsparv Örsta, Angarnsjöängen, Upl 4 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Pilfink Lappdal, Angarnsjöängen, Upl 3 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Pilfink Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Bofink Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Bofink Angarnsjöängen, Upl 20 ex. spel/sång (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Grönfink Angarnsjöängen, Upl 3 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Grönfink Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Steglits Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)
Steglits Angarnsjöängen, Upl 4 ex. stationär (Stefan Paulin, Björn Nordling, Karin Hendahl m.fl.)
Hämpling Skesta hage, Angarnsjöängen, Upl 2 adult förbiflygande 11:25 (Kjell Eriksson)
Domherre Angarnsjöängen, Upl 2 ex. lockläte, övriga läten (Stefan Paulin, Björn Nordling, Karin Hendahl m.fl.)
Gulsparv Angarnsjöängen, Upl 5 ex. spel/sång (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Sävsparv Angarnsjöängen, Upl 6 ex. obs i häcktid, lämplig biotop (Stefan Paulin, Björn Nordling, Gunnar Hesse m.fl.)
Sävsparv Angarnsjöängen, Upl 1 ex. rastande 07:30-10:30 (Rikard Ambric)
Sävsparv Angarnsjöängen, Upl noterad (Lars Borgersen)