Fjärilar och blommor den 10 juli 2016

 – sjunde gången gillt!

En hittills tämligen hyfsad sommar vädermässigt började lite trevande denna söndagsförmiddag: igenmulet och ganska blåsigt var det, när vi för sjunde gången i Angarngruppens regi samlades vid Skesta hages parkeringsplats för årets ”begivenhet” för dagfjärils- och växtentusiaster. Ett drygt tjugotal personer, många kända ansikten, men också glädjande nog flera, som inte varit med under tidigare år.

Långsam promenad från parkeringsplatsen mot hagens rastplats gav oss de första fjärilsobservationerna i form av puktörneblåvinge, luktgräsfjäril och pärlgräsfjäril. De sistnämnda arterna var som vanligt så här års hagens talrikaste innevånare. Snart följde också den första svartfläckiga blåvingen för dagen; den är ju Skestas mest vördade fjäril och glädjen blir alltid stor, när man åter kan konstatera, att den finns kvar (en av de mycket få platser i Uppland, som hyser den). Snart följde en annan sällsynthet, den violettkantade guldvingen! Dessvärre ett ganska slitet exemplar, men mycket välkommet! Backtimjan, som är den svartfläckiga blåvingens favoritvärdväxt, blommade rikligt och så småningom kunde vi räkna in åtminstone fyra exemplar av den arten.

Andra inte helt vanliga fjärilsarter var tistelfjärilen, som årligen tar sig till våra breddgrader från Mellanöstern och Nordafrika, samt den mindre och den sexfläckiga bastardsvärmaren. De senare räknas inte till dagfjärilar, men brukar ”få vara med ändå”.

Efter kaffepaus och artgenomgång var de flesta nöjda med dagens naturupplevelser; en av dagens ledare (Gunnar nedan) fortsatte dock på egen hand mot Lappdal och sedan norrut längs skogsvägen nästan ända fram till jaktstugan.

Detta brukar vara en givande promenad inte minst ur insektssynpunkt med öppna gläntor, solbelyst mark, vattendrag och gott om blomster i form av prästkragar, älggräs, rölleka och så vidare. Inte perfekt denna dag, men de säkra korten hedblåvinge, violett blåvinge, ängssmygare och vitgräsfjäril fanns givetvis där. Ett par vackra exemplar av vår största pärlemorfjäril, den silverstreckade pärlemorfjärilen, gladde också. Några skalbaggar som humlebagge, fyrbandad blombock, gräsgrön guldbagge och tvåprickig nyckelpiga noterades.

Dagens resultat blev slutligen hela 20 dagfjärilsarter och två dagsvärmararter (den mindre och den sexfläckiga) under hela utflykten, vilket inte var långt efter fjolårets rekordnotering på 21 plus två.

Följande dagfjärilar kom med på dagens artlista: mindre tåtelsmygare, ängssmygare, rapsfjäril, rovfjäril, citronfjäril, puktörneblåvinge, svartfläckig blåvinge, hedblåvinge, violett blåvinge, vitfläckig guldvinge, violettkantad guldvinge, älggräspärlemorfjäril, silverstreckad pärlemorfjäril, tistelfjäril, nässelfjäril, skogsnätfjäril, pärlgräsfjäril, kamgräsfjäril, vitgräsfjäril och luktgräsfjäril.

Tack till alla som kom för att uppleva Skesta hages fina fauna och flora!

 

Text Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus. Bild Sonja Wallentinus.