Lördagsexkursion 22 september 2012

Lördagsexkursion 22 september 2012 – mer än tio arter per deltagare!

Väderprognoserna inbjöd nog inte till allt för mycket friluftsliv denna lördag och dessutom förelåg det svår konkurrens med alla helgmåsten, så endast fem personer mötte upp till den sedvanliga exkursionen sista lördagen i september. Elfte gången gillt för övrigt!

En svarthätta vid Örsta gjorde, att vi fick en bra start på dagen!

Stefan Paulin var traditionsenligt ledaren denna dag och någon större genomgång tarvades inte med så få deltagare, så omedelbar avmarsch mot Midsommarberget, som skulle bli morgonens först anhalt.

Nästan hela styrkan på plats på Midsommarberget.
Foto: Gunnar Hesse

På vägen dit och under en stor del av morgonen skulle det visa sig, så var det bofinken, som dominerade, åtminstone antalsmässigt. Flock efter flock noterade vi och det blev till slut ett tusental individer, som noterades. Ute på sjöängens blankvatten var det nu ganska gott om andfåglar, dock påtagligt ont om gäss. Kricka, bläsand, snatterand, gräsand, stjärtand och knipa antecknades och de tillsammans med en förbiflygande duvhök samt några ekollonsamlande nötskrikor fick bli huvudbehållningen här. Det eviga regnandet hade nu i alla fall fört det goda med sig, att Åsta-åkern blivit ett omtyckt ställe för vadare, tättingar och andra fåglar, så det fick bli nästa etappmål.

Väl framme gjorde vi sällskap med Svante Söderholm och Ulric Ilvéus, som redan var på plats och inte skulle vi bli besvikna! Ett halvdussin kustpipare, ett trettiotal ljungpipare, fyra kärrsnäppor, större strandpipare, brushane och ordentligt med tofsvipor samt ängspiplärkor och sädesärlor i stora antal gladde oss. Inte bara vi fågelskådare var intresserade av dessa arter utan också en pilgrimsfalk och en tornfalk, som kom förbisvepande på relativt nära håll. Andra för årstiden lite ovanligare arter var gulärla, gransångare och ladusvala.

Spaning över Åsta-åkern.
Foto: Gunnar Hesse

Regnet och de få deltagarna gjorde, att vi beslutade, att inte fortsätta vidare utan efter ett par timmars skådande vid Åsta-åkern förklarade vi oss nöjda och promenerade åter tillbaka till Örsta .

Totalt skrapade vi ihop 51 arter, vilket är klart sämre än genomsnittet på dryga 60 arter för denna exkursion, men ändå något bättre än bottennoteringen på 49 arter. Utslaget på antalet deltagare, blev det dock över tio arter per individ och på så sätt kanske det ändå blev en rekorddag. Med statistik kan, som bekant, nästintill allt bevisas! Genom länken nedan hittar Du hela artlistan för dagen:

Länk till Artlistan.

 Gunnar Hesse