Måssten den 8 oktober 2016

05 – ändrat mål

Vi mötte upp vår värd Fredrik Bondestam vid svartklubbens lotsstation kvart i sex på lördagsmorgonen.  Han berättade att han hade tagit en liten provsväng med båten på morgonen och insett att det blåste på tok för mycket för att en resa till Måssten skulle kunna genomföras på ett säkert sätt. Han hade dock ett alternativ i rockärmen.

12 glada skådare fick istället i skjuts ut till Svartklubbens fyr och kunde där skrota runt lite efter småfågel bland havtornsbuskage och skåda sträck på havet från fyren.  Då det var envis nordanvind hela dagen, uteblev dessvärre de stora sträcken som vi hoppats på skulle komma nära land.

492922202636Klicka på bild

Det var trots det en del stor- och smålom som sträckte söderut, en labb som vi fick lämna obestämd på grund av långt avstånd och en flock med ca 120 vitkindade gäss som böljande sträckte västerut in mot fastlandet. Alfåglar flög fram och tillbaka under dagen och åtskilliga flockar med sjöorre sträckte åt olika håll. Lite sträckande bläsänder, stjärtänder och  bergänder hade vi också. En ensam prutgås verkade lite vilsen och flög av och an längs kusten. På ön fanns det även en liten flock stjärtmesar, några gråsiskor och tre snösparvar.

Vid pennan Jens Johansen. Foto Roffe Andersson