TippX lördagen den 24 september 2016

img_1471 – rapport från en topp

Även i år bjöd StOF in till en ny omgång av tävlingen kallad TippX. Syftet med dessa tävlingar är att få ett bättre grepp om hur flyttfågelsträcken går i Stockholmsregionen under hösten.

I år ägde tävlingen rum den 24 september och gick alltså ut på att se eller höra så många olika arter som möjligt från en lämplig observationsplats, med begränsningen att lagets observatörer inte får flytta sig mer än 15 m från obsplatsens centrum om arten ska få räknas. Tävlingstid var förlagd från gryningen och hela dagen till skymningen.

I år anmälde vi ett lag kallat ”Rallarna” och grundstommen bestod av undertecknad, Svante Söderholm och Stefan Paulin och målet var att slå resultatet från 2015 på 65 arter som då gav oss en tredje plats i tävlingen. Övriga deltagare i laget som kom lite senare var Gunnar Hesse, Micke Johansson, Jens Johansen och numera rariteter vid sjöängen som Anders Barkengren och Carl-Johan Stålgren. Även Andreas Viberg, Teodor Carselind och Stina Yström deltog del av tiden.

img_1472

Vid 05:40 träffades Svante, Stefan och jag själv vid Örsta för en vandring ned till midsommarberget där skådningen startade vid 05:50. Vid starten låg en lätt dimma över sjöängen som senare tätnade mer och mer och då främst över södra delen av sjöängen. Som värst var det vid 06:30 för att sedan bli bättre och bättre undre morgonen.

Då dimman låg tät fick vi i starten koncentrera oss på ljud och siluetter för att kunna artbestämma de fåglar som låg och rastade på sjön. Det var inga direkta rariteter utan de arter som vi normalt förväntar oss skall rasta såsom grågäss, änder i form av gräsand och kricka, tranor m.m.Kungsfågel, gärdsmyg, mesar och diverse sparvar hördes och syntes på midsommarberget.

Bofinken var den art som sträckte i flest antal och detta i två omgångar, dels mellan 05:50 – 08:00 och sedan mellan 12:30 – 13:45. Svante räknade, sin vana trogen, till totalt 740 exemplar varav ca 500 sträckte i omgång ett.

Vid 07:09 noterades den första ladusvalan sträcka och detta blev den art med näst högsta numerär under dagen med 640 sträckande individer. Strax därefter observerade vi 5-6 skäggmesar som födosökte i vassen nedanför berget, och totalt sågs under dagen cirka 20 exemplar, varav 14 stycken drog iväg på en höghöjdsfykt vid ett tillfälle.

Då vattennivån var sänkt för kommande fräsning på Kustasidan var det ett flertal vattenrallar som syntes födosöka i vasskanten, hela 7 exemplar räknades in. Även blåhakar syntes födosöka i samma vasskanter och på lilla grundet, Gunnar var förts ut med den lilla blå juvelen och totalt såg vi 5 exemplar. Andra arter som sträckte förbi oss var sädgås med totalt 6 exemplar (2+4) samt en ensam ljungpipare.

Rovfåglarna kom också igång lite senare under dagen där vissa tydligt sträckte, såsom en blå kärrhök och två fjällvråkar, och andra bedömdes som rastande och födosökande såsom en adult hane blå kärrhök, brun kärrhök, två fjällvråkar samt ormvråk, sparv- och duvhök samt minst 5 olika havsörnar.

Precis som under vårens ”Sitt o Glo” gjordes noggranna noteringar om vilka arter vi såg och vid vilken tidpunkt de upptäcktes. Dagens första art noterades i form av bofink 05:48 och avslutades av större strandpipare 11:05, därefter upptäcktes inga för dagen nya arter. Merparten av arterna, 43 stycken, upptäcktes mellan starten och 07:32. Totalt fick vi ihop 65 arter och tangerade därmed förra årets resultat på pricken.

img_1473

Hur gick då tävlingen? Vi vet faktiskt inte, då det inte finns ett resultat publicerat av StOF ännu. Ryktet säger att förra årets vinnare, Fysingen, var giftiga i år också och hade ca 85 arter.

Dagen avslutades runt 15:00 och vi var alla nöjda med resultatet och vad vi hade sett under dagen.

Nästa år skall vi slå Fysingen, så planera redan i en helg i slutet av september 2017 och var med och räkna. ”Det är kul det här med fågelskådning”, som Anders uttryckte sig efter att ha återupptäckt denna givande hobby.

Text o bild Ulric Ilvéus