Program 2017

Första onsdagen i varje månad vandrar vi runt Angarnssjöängen. En värd hjälper den ovane skådaren tillrätta. Alla bidrar till att hitta och artbestämma det vi ser. Samling vid ”Angarns fd naturcentrum”  i Örsta. Du behöver inte vara medlem, men får gärna bli. Det finns mer information på startsidan, när det närmar sig. Det finns ett trettiotal aktiviteter att välja på.

Onsdag 4 januari. Månadsrunda. Samling vid Örsta 08.30. Värd Gunnar Hesse.

Lördag 28 januari. Örnkollen! En exkursionen väster om Örsundsbro runt Landbergaslätten och Rydaslätten m.fl. Målart är övervintrade kungsörnar. Vi samlas 07.30 vid infartsparkeringen ca 100 m norr om Vallentuna station vid Korallens vårdcentral. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, då det ibland är svårt att parkera i målområdet, speciellt om det är mycket snö. Vi åker tillsammans till Hårbyparkeringen vid Hjälstaviken och möter vår lokala guide Dan Henriksson. Ta med varma kläder, då det ibland kan bli långa stunder av väntan på rovfåglarna. Föranmälan krävs ifall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen på grund av dåligt väder. Anmälan sker till Ulric Ilvéus på telefon 073-96 00 557 eller via mejl ulric snabela ilveus.se (Foto Kungsörn Rydaslätten Dan Henriksson 2016-01-24)

Onsdag 1 februari. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Onsdag 1 mars. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Tisdag 21 mars. Vad händer med Angarnssjöängen? Kommunens främsta fågellokal, Angarnssjöängen, hotas av igenväxning. Den senaste stora restaureringen genomfördes 1992. Nu finns planer på en ny omfattande restaurering. Det innebär skapande av en öppen vattenyta, Lundbydammen, men det finns också planer på mer långsiktiga restaureringsåtgärder. Mats Gothnier från Länsstyrelsen och Ulrika Hamrén från företaget Ekologigruppen berättar om planerna för Angarnssjöängen. Lokal: Hagasalen, Åbybergskyrkan 19.00 – 21.00.  Samarrangemang med SNF Vallentuna.

Torsdag 23 mars. Angarngruppens årsmöteÅrsmötesförhandlingar. Vem får årets ”Vattenrall”? Torsten Larsson berättar om ”Fjällgåsprojekt”. Torsten var under ett stort antal år ansvarig för våtmarksfrågor inom Naturvårdsverket. Han var bl.a. en av de drivande krafterna när det gällde att göra naturreservat av Angarnssjöängen. Under senare år har han varit engagerad i försöken att säkerställa fjällgåsen som svensk häckfågel. 19.00 Mathiasgården, Vallentuna.

Lördag 1 april. Samexkursion runt sjöängen med StOF. Den här exkursionen har varit tradition sedan länge. Det är alltid en extra njutning att komma ut i fågelmarkerna under den tidigaste våren. De första vårgästerna anländer nu och ger liv åt den hittills tysta naturen. Över fälten sjunger sånglärkorna och skogs- och ringduvor både rastar och sträcker förbi. Chansen är god att också kunna få se rastande snösparvar ute på fälten. Arter som brukar dyka upp just till månadsskiftet mars/april är bl.a. brun kärrhök, enkelbeckasin, skogssnäppa och sädesärla. Om isen har gått upp i sjön rastar nu även stora mängder änder, gäss och sothöns. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Onsdag 5 april. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Lördag 8 april Vårfåglar i Angarn. Stefan Paulin visar bilder med ljud och berättar om vårfåglar vid Angarnssjöängen. 11.00. Kulturhuset, Vallentuna. Stora mötesrummet, 1 tr upp.

Upplev Vallentuna

 

 

 

Lördag 22 april. Exkursion vid Angarnssjöängen med Vallentuna SNF. Samling vid Örsta 07.30 Värdar Stefan Paulin och Björn Nordling.

Söndag 30 april. Exkursion med Västerhaninge SNF. Samling Örsta 07.30. Värdar Roffe Andersson, Stefan Paulin.

Onsdag 3 maj. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Lördag 6 maj Fågeltornskampen. Fågeltornet nu utan tak och träden på sidorna är borta. Allt för bättre sikt. Kom och slå finnarna, som vunnit alla gånger hittills! 2016 deltog sju torn i Stockholmsområdet: Hästholmstornet vid Broängarna, Östra Styran, Svartsjö dämme, Hemmesta sjöäng, Säbysjön, Angarnssjöängen och Skytteholm. Läs mer om tävlingen på www.birdlife.se . Samling vid fågeltornet 05.00. Avslutas 13.00. Ta med varma kläder. Värd Stefan Paulin.

Söndag 7 maj. Fågelskådningens dag vid Angarnssjöängen. Angarngruppen är ”Din värd i fågelvärlden”. Fråga  de gula västarna som rör sig mellan Byksberget och Fågeltornet 09.00-12.00 om fåglar och sjöängen.  Ingår också som en aktivitet i Gröna kilarna (Angarnkilen). Värdar Karin Hendahl och Björn Nordling.

Lördag 13 maj. Sitt o Glo på Midsommarberget. Bara lyssna och titta. Kan det bli fler än 90 arter? 00.00-14.00. Värd Stefan Paulin.

Lördag 20 maj. Exkursion Riddersholm. Samling 05.30 vid infartsparkeringen ca 100 meter norr om Vallentuna station vid Korallens vårdcentral. Där lastar vi in oss i så få bilar som möjligt, det är ont om parkering vid målet Kappellskär där Tryggve Engdahl möter upp för att ta oss med runt markerna vid Riddersholm Rådmansö. Ett par kungsörnar var en av upplevelserna förra året. Det blir heldagstur med matsäck och skor för stig och grusväg. Föranmälan behövs i fall vi med kort varsel behöver ställa in exkursionen. Anmälan till Roffe Andersson tel: 070-8863908 eller via mail roffe @ rofma.se

Lördag 3 juni Måssten Singö. Avfärd från Svartklubbens lotsstation Kalvskäret på Singö. Max 12 deltagare. Kostnad 200:-/ person erläggs kontant vid hemfärd. Första anmälningsdag 9 maj. Anmälan till Jens på ratotosk @ live.se. Ange namn, epost, telefonnummer och om du kör bil. Tider och samordning med bilresa, meddelas senare till deltagarna.

Onsdag 7 juni. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Tryggve Engdahl.

Fredag – lördag 9-10 juni. Nattsångarexkursion. Samling vid Örsta 21.30. Värd Hans-Georg Wallentinus.

Söndag 11 juni. Trollsländor och kanske andra insekter. Var finns dom och vad heter dom? Dagens värd Eric Renman hittar och hjälper dig med artbestämning. Samling vid Örsta 09.30. Beroende på vårens framsteg och dagens väder, kan datumet ändras, men samma tid och plats. Det meddelas på startsidan när det närmar sig.

Onsdag 5 juli. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin

Söndag 9 juli. Växt och fjärilsexkursion. Samling vid Skesta hage parkering 10.00. Kunskapskompletterande värdpar är Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus.

Onsdag 2 augusti. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.

Lördag 19 augusti Lyssna på och kanske se fladdermöss (Reservdag söndag 20 augusti om kraftigt regn eller blåst – kolla angarngruppen.se ). Samling vid parkeringen Gustav Vasakullen i Lindholmen 20.30. Värd Hans-Georg Wallentinus. Hitta dit med Eniro. Roslagsbanan är avstängd tom 19 augusti. Ersättningsbuss linje 27B, går från Danderyds sjukhus 19.32. Till Lindholmens station 20.20. Gå över spåren söder om stationen och följ vägen genom allén (Se Enirokartan).
Ta med myggmedel och kvällsfika! Målarter: Nordfladdermus, dvärgpipistrell, större brunfladdermus och vattenfladdermus.

Onsdag 6 september. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.

Söndag 10 september. SittoGlo på Byksberget. Vi följer höststräcket från bästa obsplatsen vid Angarnssjöängen. Och någon blåhake ska vi väl också lyckas leta fram i vassarna och några vadare ska väl kunna ”hängas in” också? Plus allt annat.
Speciellt för er som inte är så rörliga längre, men alla är naturligtvis lika välkomna. Ta med sittunderlag och fika. Det finns bänkar. Byksberget är bemannat från kl. 05 (solen går upp kl.6.06) och vi slutar när sträcker har dött, ca kl. 12. Kom och gå när du vill! Värd Hans-Georg Wallentinus. Vid kraftigt regn måste vi tyvärr ställa in – kolla angarngruppen.se ! Buss 676 till Brottby trafikplats och därifrån buss 665 mot Vallentuna (hållplats mitt på bron över E18).

Lördag 23 september. Sträckräkning. Anmälan till samordnare Stefan Paulin om tid och plats. kontakt @ angarngruppen.se

Onsdag 4 oktober. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Björn Nordling.

Torsdag 5 oktober Mitt liv som naturfilmare – Ingemar Lind. Mattiasgården Vallentuna 19.00 Totaltid ca en timma. Under dryga 40 år har jag haft förmånen att ha min hobby som yrke. Jag känner mig oerhört privilegierad. Med hjälp av mina tre ledstjärnor, Hänsyn, Respekt och Ödmjukhet har jag kommit både djur och fåglar nära. I denna film har jag valt ut ett antal episoder som jag lagrat på en speciell plats i min hjärnas minnesarkiv. Jag har tillbringat många dygn, ja veckor och månader i framför allt den nordiska vildmarken, och det är i denna del av världen jag känner mig hemma. Det är här jag trivs som bäst. Jag är och förblir naturfilmare, det är ett sätt att leva .Det bästa. Som vanligt inleds kvällen med en stillbildsdel, denna gång med rubriken ”Fåglar i folktron”. Tyngdpunkten har jag lagt på göken, denna så märkliga fågel.

(Lördag 7 oktober. Måssten. Programpunkten utgår.)

Onsdag 1 november. Månadsrunda. Samling vid Örsta 07.30. Värd Kjell Eriksson.

Lördag 18 november. Naturvårdsdag. Samling vid Örsta 09.00. Samordnare Björn Nordling.

Onsdag 6 december. Månadsrunda. Samling vid Örsta 08.30. Värd Björn Nordling.

2018

Onsdag 3 januari. Månadsrunda. Samling vid Örsta 08.30. Värd Gunnar Hesse.