Månadsrunda 3 oktober 2012

Månadsrundan 3 oktober 2012 – svartmes, det var som sjutton!

Ännu en härlig oktobermorgon och –förmiddag med vindstilla och solsken och så småningom en bra bit över tio plusgrader, men det började lite tveksamt med dimbankar tätt över sjöängen.

Örstaåkern i dimma.
Foto: Björn Nordling

I stället för att gå ned direkt till Midsommarberget, som ofta är brukligt, tog de cirka 25 utflyktsdeltagarna i stället vägen över Hällristningen och därefter via Tältholmen till nämnda berg i den fromma förhoppningen, att älvorna då dansat färdigt. Vid den första anhalten kom fem sträckande storskarvar och en förbiflygande brushane och så hörde vi bland annat kungsfågel och järnsparv. Väl framme vid Tältholmen hittades fyra ladusvalor ivrigt födosökande över Örstaskogen, men så mycket mer blev det inte här och inte heller längs den fortsatta promenaden mot toppen.

Dimman hade lättat! Den stora behållningen på Midsommarberget blev en flock om hela sjutton sträckande svartmesar, som drog i väg västerut och riktigt nära oss nöjda skådare. En ensam rödvingetrast gladde några, som hade ögonen med sig. Själva sjöängen bjöd på ganska mycket andfåglar, talrikast var gräsänder med ett hundratal individer samt bläsand, snatterand och kricka. Knipa och skedand fanns där också men i betydligt mindre antal.

Byksbergsdungen i sol.
Foto: Björn Nordling

Byksbergsdungen blev nästa etappmål, inte minst med tanke på hagens söderläge, där nu solen började värma gott och inbjöd till morgonens första officiella kaffepaus. Nu och då avbröts dock måltidsfriden av diverse intressanta djur, exempelvis ett par bergfinkar, ett tjugotal bofinkar och även en blodröd ängstrollslända.

Bortom Lundbydiket blev det sedan obligatorisk spaning över framför allt den blöta delen av Åsta-åkern. De flesta vadarna hade nu styrt kosan söderut, men fyra ljungpipare och ett tjugotal vipor hade skjutit upp vintersemestern ytterligare några dagar.

 

Södra madenspången.
Foto: Björn Nordling

Rovfåglar var det ganska gott om under dagen och sammantaget fick vi syn på fjällvråk, skruvande ormvråkar (totalt elva individer), ett par sparvhökar och likaledes ett par havsörnar.

Månadsrundan avslutades med en tur förbi Grävlingholmen och så småningom genom skogen vid Klosterbacken. Inga direkta pulshöjare, men den ena arten efter den andra bidrog till, att artgenomgången (och fikarast nummer två) vid Klosterberget blev mycket positiv.

Höstlönn i Olhamra.
Foto: Björn Nordling

Totalt fick vi så ihop hela 57 arter och det sopade banan rent med fjolårets då finfina oktoberrekord på 53 arter. Genomsnittet tidigare var ungefär 46 arter, så både fjolårets och årets fina inledning på månaden har uppenbarligen bidragit till senare flyttvanor. Här hittar Du den fullständiga listan:
Artlista 3 oktober

 

Ledde och skrev gjorde Gunnar Hesse