Månadsrundan den 7 december 2016

– fler arter än deltagare?

Solen segade sig blekrosa upp över Angarns by, för att strax försvinna bakom molnkanten. En isande vind drog över parkeringen. En kall kontrast till den goa bilvärmen. Men – rara fåglar värmer. Några förväntansfulla skådare drogs mot ”Naturum” och fler slöt upp. Vi blev snabbt 18 stycken. Otvunget kom frågan, om vi nu skulle klara av, att se fler arter än deltagare och nästa fråga blev, om någon har sett något. Omkring oss var det ju alldeles tyst och inte en rörelse. Möjligen en sidensvans och ett par kajor, kom det som spridda svar. Mjukstart med andra ord. Outslitlig karta delades ut och närvaron registrerades. Nu var vi beredda för en 6,5 km runda.

De förut vackra solrosorna ser nu bedrövliga ut, men gladde ett femtiotal steglitser (Plur. av steglits. Däremot sing. steglitsa plur. steglitsor. Enl. SAOL. Apropå det vi pratade om.) Man blir glad av pladdriga steglitser. Men varför flyger de runt hela tiden. Ingen matro där inte. För att bredda matsortimentet, finns en konkurrerande matbinge och talgbollsautomat strax bredvid. Där hängde vi ett tag och en svartmes uppenbarade sig bland de mer ordinära mesarna. ”Där!” Avlöstes av ”Var?” när den lille med mittbenan ständigt försvann. Tofsmes lät ”puttrigt” i fonden. Den vanligtvis anslående utsikten från Midsommarbergets topp, lockade inte denna dag, med västlig snålblåst och frusen ankdamm.

Innan vi i sakta mak skulle dra oss ner i riktning Hackstakullen, dök oväntat dagens havsörn upp över Tältholmen, mot en mulen himmel. Efter sjöängskanten inga skäggmesar, inga gärdsmygar. Däremot ett par av landets minsta fåglar, som både pep och visade upp sig. Björktrastar och kråkfåglar över mittfåran, övertrumfades av fem, sex, nej sju stjärtmesar. Lågsniffande i vassen, födosökande i träden.

Nu börjar det likna något. Vi börjar få en artlista och närmade oss förra decembers resultat på 31.

Hackstakullen dissades som vindpinad matplats. Lä bakom granarna i Asphagen blev bra. Gnällträ blev spännande fågelljud, före förklaring.

 

 

 

Hackstakullen passerades sedan raskt, efter rasten, i spridd gruppering och utan upphetsande fågelobs. Den ”Nya Bron” skulle inspekteras. Alla som var med, minus en, fick rum och radade upp sig för fotografering och hållfasthetsprov. Ja – den höll. En uppskattad ny passage, utan risk för att halka ner i Utloppet.

Skesta hages utfodringsplats gav entita, större hack, nötskrika och pilfink bl.a. Maten kan rinna till i bingen utan problem och talgbollar fylldes på. ”STENKNÄCK” ropade dagens värd och hoppades, att i alla fall EN till, såg den snabbt försvinnande silhuetten över mittdiket. Men ingen hängde på.

Förväntan på varfågel var hög och efter St Ekhammaren dök den upp. Betittad och fotograferad på en buske i Kustabäcken.

 

 

 

Kustamadens motvind jobbade på och vi med. En mängd gråsiskor bytte plats med varandra i lufthavet utanför maden, för att sen snabbt försvinna ner i vassen. Rappsfältens slokande blad passerades. Något för vårens sångsvanar att beta av? Inga förväntade små beckasiner upptäcktes i blöta diken. I avsaknad på fåglar iakttogs varje svällande grantoppsknopp, i hopp om ytterligare en art. Och där bortom Sommarstugeområdet en liten en som kunde vara hackspett/björktrast/bofink/eller… och sen försvann den. Säkert något ovanligt.

Rast o artgenomgång i lä av Klosterbacken, utan störning av tillkommande arter och en liten runda bort mot Olhamra för att ”ta” den gulsparv som ännu ej setts. Tji fick vi. Vidare mot Broholmen och hela långa vägen mot Midsommarberget, utan någon ormvråk ens.

Där tittade vi, nu en decimerad skara, på svartmesen igen och såg fram mot att hänga in det säkra kortet gråsparv under tak, i Örsta. Och det gjorde vi. Sen missade jag de två havsörnarna som säkert alla andra såg.

/Björn Nordling Foto Karin Hendahl, där det inte står Roffe Andersson

Dagens lista med 23 arter

Havsörn 1 2k+ förbiflygande
Havsörn 2 ex. förbiflygande
Större hackspett 1 ex. stationär
Sidensvans noterad lockläte, övriga läten
Koltrast 2 ex. stationär
Björktrast 25 ex. förbiflygande
Kungsfågel 4 ex. stationär
Stjärtmes 7 ex. förbiflygande
Entita 1 ex. födosökande
Tofsmes 2 ex. lockläte, övriga läten
Svartmes 1 ex. födosökande
Blåmes 10 ex. födosökande
Talgoxe 10 ex. födosökande
Nötväcka 6 ex. stationär
Varfågel 1 ex. rastande
Nötskrika 2 ex. stationär
Skata 10 ex. stationär
Kaja 50 ex. förbiflygande
Kråka 20 ex. stationär
Korp 1 ex. förbiflygande
Gråsparv 8 ex. stationär
Pilfink 3 ex. födosökande
Steglits 100 ex. rastande
Gråsiska 30 ex. rastande