Väddö 6 oktober 2012

Väddö 6 oktober 2012 – havsfåglar och annat

Bilder från Väddö.
Foto: Rolf Andersson (större hackspett, mindre hackspett, fågelskådare och sträckande storskrakar).
Foto: Anders Barkengren (amiralfjäril).

Dags igen för den nu traditionella höstutflykten till Väddö för att skåda havsfåglar och annat intressant. Ett dussintal personer mötte upp vid parkeringsplatsen vid Brottby vid sextiden på lördagsmorgonen och efter en kort överläggning togs beslut om fördelning i bilar för att minimera antalet fordon. Vi bestämde oss för att av olika anledningar koncentrera havsfågelskådandet till endast Sennebyhaken och därför hoppa över Rönnskärs udde denna gång. Så var det så klart för avfärd med Hans-Georg Wallentinus som ciceron.

Havsfågelskådare.
Foto: Rolf Andersson

Väl framme kunde vi (fortfarande) konstatera, att det bjöds på ett strålande höstväder med sol och några plusgrader, som sakta men säkert ökade i antal. Sedan hade vi naturligtvis kunnat önska oss lite (eller snarare ganska mycket) vind från öster, men vi fick ta det väder, som det bjöds på.

Vi hittade snart en mängd med alfåglar, sjöorrar och ejdrar, som rastade på vattnet en bra bit ut samt därtill ett par tobisgrisslor, en gråhakedopping och några skäggdoppingar. Så småningom blev det också en del förbiflygande och sträckande fåglar, även om antalet var synnerligen begränsat. En smålom, ett par storlommar, ett par tordmular, ett dussin sparvhökar och därtill ett flertal tättingar av olika arter var nog det, som gladde mest.

Sträckande storskrakar.
Foto: Rolf Andersson

När vi så vände blicken in mot land, så hittade någon en mindre hackspett, som ivrigt födosökte i ett par mindre träd mycket nära vår observationsplats. Njutbart, nästan klappobs!

Mindre hackspett.
Foto: Rolf Andersson

Efter ett par, tre timmar, då havsfågelsträcket definitivt tunnats ut till obefintlighet, var det tid att traska upp till tallskogen vid havsviken på andra sidan om vägen. Här fann vi en flock med nio stjärtmesar, som stressade omkring i grenverket och även ett flertal kungsfåglar och svartmesar. Speciellt roligt var det att kunna närstudera höstens sista (?) amiral, som lojt flög omkring i strandsnåren.

Stjärtmes.
Foto: Anders Barkengren

Amiral.
Foto: Anders Barkengren

Artsammanställningen resulterade i 47 fågelarter och det ligger absolut i den övre kvartilen, vad gäller artantal på just denna höstexkursion. En och annan art på väg till och från Väddö, exempelvis sångsvan, spädde på något ytterligare.

En fin morgon och förmiddag med många trevliga och intressanta naturupplevelser!

 Gunnar Hesse