Vattenstånd 2017

Uppdaterat till 15 december 2017 Luckan är fullt öppen. Bara ca 5 cm lägre vatten på nedströmssidan. Innebär att idealkurvan inte kan följas.

Uppdaterat till 1 december 2017 Luckan är fullt öppen. Trots detta stiger vattnet beroende på all nederbörd. I Åkerströmmes utlopp i Åkersberga (dit Angarnssjöängens vatten rinner) säger sig flera personer aldrig ha sett så högt vattenstånd där.

Uppdaterat till 15 november 2017 Luckan är fullt öppen. Vattenståndet nedströms dammen är endast några cm lägre än uppströms dammen. Det innebär att utloppet för ut i princip maximal mängd vatten. Gunnar Hammar har tagit över.

Uppdaterat till 1 november 2017 Dammluckan är nu öppnad sex hål för avtappning inför vintern. Detta är antagligen Mats sista avläsning. Nu tar Gunnar Hammar över. Angarngruppen vill tacka Mats för den här mångåriga insatsen (ca 20 år) och hoppas ändå få se honom på någon av våra aktiviteter (om han överger Gotland för fastlandet vid något tillfälle).

Uppdaterat till 15 oktober 2017 Dammluckan är nu helt stängd och vattenståndet ökar snabbt, just nu en kvarts meter på tre dygn.

Uppdaterat till 1 oktober 2017 Vattenståndet fortfarande lågt trots regnandet. Inte ens rotblötan kring 8 oktober har påverkat vattenståndet ännu. Grävningsarbetena ska avslutas omkring 15 oktober, så sedan är det hög tid att fylla på vatten i sjöängen (om inte allt går ned till grundvattnet).

Uppdaterat till 15 september 2017 Vattenståndet fortfarande lågt trots regnandet. Kan behövas när nu grävningarna vid Lundbydiket äntligen verkar komma igång (20/9 och framåt).

Uppdaterat till 1 september 2017 Mats H skriver följande: ”Kollade nivån idag och den är extremt låg. ca 8,70. Tror inte att den någonsin varit så låg så länge. Kan tänka mig att det är på gott och ont; bra för grävningen och att djuren kan gå långt ut och beta. Nackdelen skulle väl vara att det gynnar igenväxningen ute mot mitten.”

Mats höjer så fort som möjligt efter att grävningsarbetet vid Lundbydiket är avklarat. Tanken är att det kanske är bra att hålla höga höst-vinternivåer i år och kommande vinter.

OBS! Senaste mätningen gjordes innan regnvädret 31/8 slagit igenom i höjt vattenstånd.

Uppdaterat till 15 augusti 2017 Maximal sänkning av vattennivån inför grävarbetena i Lundbydiket. Hösthöjning först när arbetet är avklarat.

Uppdaterat till 15 juni 2017 Sommaravsänkningen börjar nu. Vatenståndet ska ned ca tre decimeter innan höstens höjning börjar.

Uppdaterat till 15 juni 2017 Det händer väldigt lite nu. Inställningarna i dämmet får vara som de är ett tag.

Uppdaterat till 1 juni 2017 Luckan går inte att stänga helt, fastnar vid 2 hål. Mats kommer att rensa när nivån är som lägst, i slutet av juli och början på aug. Luckan får stå i detta läge under hela juni, såvida det inte kommer massiva regn.

Uppdaterat till 15 maj 2017 Vårsänkningen inleddes 1 april. Vattenståndet följer ungefär idealkurvan. Långsam sänkning fram till 1 juni.

Uppdaterat till 1 maj 2017 Vårsänkningen inleddes 1 april. Mats har plockat bort en bräda i breddavloppet till 1 april och ytterligare en till 15 april. Nu har också dammluckan öppnats fem hack. Vattenståndet följer idealkurvan perfekt. 15 maj ska sänkningen bromsas.

Uppdaterat till 15 april 2017 Vårsänkningen inleddes 1 april. Mats har plockat bort en bräda i breddavloppet till 1 april och ytterligare en till 15 april. Vattenståndet följer idealkurvan perfekt.

Uppdaterat till 1 april 2017 Vårsänkningen har inletts. Mats har plockat bort en bräda i breddavloppet. Idealkurvan ska följas så långt det går.

Uppdaterat till 21 mars 2017 (Extra kommentar.) Vattenståndet uppe i +9,92 m.ö.h. Höjningen ska avslutas omkring 1 april.Höjning på gång. Mats kan inte få ner luckan helt, ligger förmodligen någon gren och blockerar. Det går att stänga till två hål. Helt OK med dagens tillrinning. Vattenståndet i Lundbydiket är omkring +10 meter och vattnet går upp på åkern. Delar av Åstaåkern står också under vatten. Lite under +10 meter i Kvarnbäcken.

Uppdaterat till 15 mars 2017 Höjning på gång. Mats kan inte få ner luckan helt, ligger förmodligen någon gren och blockerar. Det går att stänga till två hål. Helt OK med dagens tillrinning. Vattenståndet i Lundbydiket är omkring +10 meter och vattnet går upp på åkern. Stora delar av Åstaåkern står också under vatten.

Uppdaterat till 1 mars 2017 Snabb stigning i samband med regn och snösmältning. Mats har öppnat upp 3 steg för att bromsa höjningen något.

Uppdaterat till 15 februari 2017 Mats har stängt luckan helt för att påbörja vårhöjningen av vattennivån, som ska kulminera om en och en halv månad. I samband med vattenprovtagning omkring 10 februari var dock istjockleken i de tillrinnande dikena/åarna 1-1,5 decimeter.

Uppdaterat till 1 februari 2017 Luckan i utloppet står på 6 hål. Vattnet har sjunkit tillbaka i de tillrinnande åarna/dikena. Luckan får stå öppen ett tag till innan vårhöjningen inleds.

Uppdaterat till 15 januari 2017 Luckan i utloppet står på 6 hål öppet och i det läget har luckan frusit fast. Genom plusgraderna efter 15 januari har tillrinningen ökat markant och vattennivån 19 januari i Lundbydiket var säkert kring +9,75 och i Kvarnbäcken nästan lika mycket.