Artlistor för Angarnområdet

Artportalens Artlista totalt Angarnssjöängen  från 1930 och framåt https://artportalen.se/List/Top/Species/Fåglar/Total/Kommun/Vallentuna/2077195/OrderByDate/desc/

Artlista 2013 (4:e reviderade upplagan)

Omfattar samtliga 261 fågelarter som observerats i Angarnområdet under åren 1970-2012. Drygt 100 av dessa arter häckar idag årligen i området. För varje art finns en kod, som visar artens häckningsstatus samt dess normala förekomst vid respektive årstid.

Uppgifterna baseras i huvudsak på observationer efter restaureringen av Angarnssjöängen, genomförd 1992-1993. Några arter som ej har häckat under denna period, har markerats med årtal för senaste häckning av arten i Angarnområdet. Följande troligen ej spontant uppträdande arter har också observerats ett fåtal gånger: stripgås, snögås och mandarinand.

Fakta: Stefan Paulin/Svante Söderholm. Layout: Clas Cronlund. Omslag: Vattenrall. Foto: Stefan Oscarsson / N

Rapportblankett_240325V5.0Karta. För utskrift. En lista för att rapportera de vanligaste arterna i Angarnområdet. Den delas ut på våra månadsrundor. Stefan Paulin.

Frågor om artlistorna? Till Kontakter.