Fågeltornskampen lördagen den 6 maj 2017

– sammanfattning av resultatet

6 maj 2017 deltog vi i Fågeltornskampen med ett lag i vårt torn vid Angarnssjöängen. Detta var det tredje året som vi deltog i denna tävling. Vi lyckades i år samla lite fler lagmedlemmar jämfört med tidigare år och totalt var vi sex skådare, som i olika konstellationer med två till fyra personer, täckte upp hela tävlingstiden kl 05:00 – 13:00.

Nu fick vi också testa ordentligt hur det är att skåda från ett ’takfritt’ torn. Taket har monterats bort i början av året efter vårt önskemål . Och visst har skådar-möjligheterna blivit betydligt bättre än tidigare.

Vi kunde också njuta av bra väder med en temperatur på ca +10 vid starten och alldeles lugnt. Frampå förmiddagen tilltog dock vinden, men det var aldrig kallt. Vinden störde lyssnandet mest. Lite störande tyckte vi väl ibland att en svartvit flugsnappare var. Han satt alldeles nära tornet och sjöng nästan oavbrutet under hela tävlingstiden. Bra hjälp i konserterande fick han också av en rödhake, som var nästan lika idog.

Resultatet detta år blev 72 arter, vilket är 10 fler än förra året och 13 fler än 2015. Lite speciella arter på listan var smådopping, tornseglare, rörsångare och skäggmes. Vanliga arter som vi missade var fasan, sädesärla och skata. Hela listan följer nedan.

Ett officiellt resultat finns nu (20170509) och vi kan glädja oss att vi avancerar i listan år från år. 2015 hamnade vi på delad plats 59, 2016 blev placeringen 38 av 65 torn och nu nådde vi en delad 29.e plats av 73 svenska torn. Vi har med detta kommit upp på övre halvan och resultatet är ca två arter över genomsnittet.

/Stefan Paulin

HELA ARTLISTAN:
Smådopping
Rördrom
Gråhäger
Sångsvan
Grågås
Kanadagås
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Skedand
Brunand
Vigg
Knipa
Havsörn
Brun kärrhök
Ormvråk
Fiskgjuse
Tornfalk
Vattenrall
Sothöna
Trana
Ljungpipare
Tofsvipa
Brushane
Enkelbeckasin
Storspov
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Fisktärna
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Tornseglare
Gröngöling
Sånglärka
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Gulärla
Rödhake
Stenskvätta
Dubbeltrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Sävsångare
Rörsångare
Lövsångare
Kungsfågel
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Kaja
Kråka
Korp
Stare
Pilfink
Bofink
Grönfink
Grönsiska
Sävsparv