Exkursion för Östra Vallabrinks Byalag söndagen den 7 maj 2017

– vackert och blåsigt

Under förmiddagen söndagen 7 maj anordnades vid Angarnssjöängen några timmars exkursion för Östra Vallabrinks Byalag. En grupp på sju startade från Örsta kl 9 i vackert, men som så ofta denna vår, lite blåsigt väder. Vi passerade Tältholmen med Midsommarberget som första mål. Det var inte mycket till fågelsång denna förmiddag. Men stämmor från några bofinkar, någon lövsångare och svartvit flugsnappare kunde ändå noteras. Den vandrande gruppen utökades med några ytterligare deltagare på vägen.

Stoppet på Midsommarberget blev kort då vinden var rätt jobbig. Vi vandrade vidare över Byksbergsdungen där ett par stenskvättor visade sig fint på staketstolpar. Nere på Byksberget kunde ett flertal grönbenor studeras på närhåll och även skedänder sågs bra.

Kaffepaus hägrade, så vi raskade på mot Grävlingholmen där vi hoppades på lä för detta. På vägen dit kom ett par flockar med ljungpipare på låg höjd rakt över oss. En fin obs. På Grävlingholmen blev det inte hundraprocentigt vindstilla, men ändå rätt bra i solskenet på sydsidan. Här smakade den medhavda matsäcken bra och efteråt gjordes en artgenomgång. I detta skede hamnade ca 40 arter på exkursionslistan.

Vandringen tillbaka mot Byksberget och Örsta gav ytterligare några arter, bla spelflygande mindre strandpipare och flera flockar med både flygande och rastande brushanar. Andra arter som noterades vid ett flertal tillfällen var tutande rördrom, flera bruna kärrhökar och trana.

Åter till Örsta och avslut vid 12-tiden.

/Stefan Paulin