Fjärilar och blommor den 9 juli 2017

 – och en hel del annat

Global uppvärmning och därtill okonventionellt väder för det mesta under våren och försommaren i år ställer till det i naturen. Tidig blomning på grund av det förra samtidigt som det är sen blomning på grund av det senare. Generellt sett dålig tillgång på fjärilar vittnar flera om. Söndagen den 9 juli var dagen för Angarngruppens sommarexkursion i Skesta hage med fokus på växter och fjärilar. Typiskt uppländskt högsommarväder var utlovat av meteorologerna och så blev det: mestadels mulet, några gånger bröt solen igenom och när vi så småningom avslutade vandringen kom de första regndropparna. Vid Skesta hages parkeringsplats samlades upp mot tjugo personer vid tioslaget och efter en kortare genomgång där, påbörjades promenaden mot och i Skesta hage.

Relativt snart hittade vi de första fjärilarna och inte oväntat blev det luktgräsfjäril, pärlgräsfjäril, kamgräsfjäril och puktörneblåvinge som blev de premiärfynden. Markfloran studerades, växter analyserades, gräshoppor och vinbergssnäckor upptäcktes, skogstordyvel utropades.

Hagens karaktärsfjäril utan någon tvekan är ju den mycket sällsynta svartfläckiga blåvingen och den var därför vår viktigaste målart för dagen. I Uppland finns den med säkerhet bara här och vid Hjälstaviken.

Dessbättre tog den inte någon längre tid, innan vi var framgångsrika och så småningom kunde vi upptäcka åtminstone tre olika individer på platsen. Verkligen roligt, att den finns kvar!

             

Efter kaffepaus och artgenomgång avslutades så sakteliga vandringen i hagen, men några av oss fortsatte dock mot Lappdal och sedan norrut längs skogsvägen några hundra meter. Dessvärre har många av dikeskanternas växter försvunnit i och med att vägen breddats något och makadambearbetats på grund av skogsavverkning i området. Möjligheterna att hitta insekter och spindlar längs vägen närmare Jaktstugan hade därmed försämrats högst väsentligt. Likväl fann vi dock fem olika nyckelpigearter, fyra olika långhorningar, gräsgrön guldbagge, humlebagge, ett par knäppararter och en del andra djur. Mycket få fjärilar för övrigt: ett par ängsblåvingar, en skogsvitvinge och så naturligtvis några luktgräsfjärilar.

Dagens resultat blev slutligen 14 dagfjärilsarter, vilket är klart sämre än under de senaste åren, men det blev likväl en intressant och stimulerande vandring, verkade de flesta anse.

Följande dagfjärilar kom med på dagens artlista: ängssmygare, skogsvitvinge, rapsfjäril, puktörneblåvinge, svartfläckig blåvinge, hedblåvinge, ängsblåvinge, midsommarblåvinge, violettkantad guldvinge, älggräspärlemorfjäril, pärlgräsfjäril, kamgräsfjäril, slåttergräsfjäril och luktgräsfjäril.

Tack till alla som kom!

Gunnar Hesse och Hans-Georg Wallentinus

Foto Gunnar Hesse, Christer Christensen, Mattias Ödevidh

Alla djur återbördades efter artning och besiktning till sin hemmiljö.