Månadsrundan onsdag den 4 oktober 2017

– måttlig till frisk vind från sydväst

 Vilket håll blir det?

Dagens väderprognos verkar säker och gårdagens regn har dragit iväg. Fågelprognosen är dock svajigare – allt eller intet. Som dagens värd vill man ha något att bjuda på. Från ”naturum” ser man lerbankarna breda ut sig alltmer. Vattnet rinner ut fortare än till. Simmande änder släpar fötterna i lerbotten.

Det är det första intrycket. Det andra är att det dyker upp förväntansfulla skådare, roligt nog med hyfsad fördelning mellan könen. Och ändå roligare, flera nya ansikten.

Två bortflygande sångsvanar öppnar upp artlistan för notering. Grågåsflockar flyger mest norrut. Från övernattning vid någon sjö, till frukost på en åker. Det gäller att ladda inför den stora flytten. ”De aderton” skådarna gör halt vid vinterns nu mognande fågelmat. Solrosor i alla stadier mellan prakt och förfall som tillsammans med olje- och ärtväxter kommer att underlätta övervintrarnas överlevnad.

Har vi missat att bestiga Midsommarberget någon gång? Inte denna gången i alla fall. Nu till ingressen – måttlig till frisk vind från sydväst. Låter inte så farligt, men tillräckligt för att tuberna ska skaka, så den ensamma större strandpiparen, som vänder baken till blir svåridentifierad. Den är ensam som strandpipare men har sällskap av ivrigt ätande 16 brushanar. Några tofsvipor stryker över och sen är det inte mer med det.

Men – längst bort i det grunda vattnet skymtar krickor, bläs- o gräsänder. En sväng nedom berget ger några kungsfåglar. Mot vinden och Byksberget. Havsörnar uppenbarar sig. Skäggmesar låter. Men bara en lyssnare och mesen blir oräknad. Av ”utomstående” skådare sedd stenfalk, vill inte visa sig. Men det blir sparvhök istället. Mängder av ringduvor över Broholmen uppblandade med kajflockar, kråkgrupper och en korp. Bland örstaåkerns tiltor, dväljs sädesärlor och stenskvättor, sökande soluppvärmda insekter. Över dem flyger sång- o ängspiplärkor och låter typiskt. Små flockar av steglits, hämpling och andra obestämbara enstaka individer drar runt och pockar på uppmärksamhet.

Vi drar oss sakta mot Grävlingholmens grävande maskiner och jag passar på att intervjua arbetsledaren. Två finskbyggda grävmaskiner försedda med flytpontoner och larvband har nu grävt ca 2/3 av 4,5 ha. Det kvarvarande området ska vara klart om en dryg vecka. Lundbydiket ska enligt planen kopplas in så att Lundbydammen ska fungera som en recipient, innan vattnet fortsätter ut i mittdiket och Östersjön. Diket ska också fylla på kanalerna mellan häckningsöarna, så att det alltid finns omgivande vatten med ett djup av ca 1,1-1,2 m, till skydd. Men så blir det inte – i år. Det verkar vara någon missuppfattning mellan länsstyrelsen och kommunen om hur inkopplingen av diket ska göras.  Angarngruppens styrelse följer upp detta. I övrigt är det lite knepigt att gräva. Det är gungfly och vatten trycks oväntat upp på flera ställen. Som att krama ur en disktrasa.

Nu är det dags för första rasten, enligt förslag, på Grävlingholmen. Inget sensationellt stör matron och nu vyer över nya vattenytor. Vi fortsätter mot Broholmen och Klosterbacken med små pauser för att spana och samla upp svansen.

Vid hasseldungarna och Sommarstugeområdet piper det i en buske hundra meter bort. En spanare smyger iväg för att se, om det är den gransångare han tror att det är och det är det.

Med vinden i ryggen får vi flyt över Kustamaden. Den ensamma strandpipare kan nu skådas från andra sidan. Den med huvudet på. Annars är det magert.

Ett trasigt staket drar till sig vår uppmärksamhet och även en koflocks, som hänger där. En oförvägen ko verkar vara på rätt sida och alla andra på fel. Några mobilsamtal senare framkommer att kooordningen redan är känd. Två besättningars önskade åtskillnad saboteras genom staketforcering. Antagligen en kooperation. Ägarna tackade och skulle se över det hela.

Djuren lämnas åt sitt öde och nästa matrast hägrar i Skesta hage. Det är på denna andra rast som artgenomgång genomförs. Denna gång utan störande inslag av förbipasserande fåglar. Till vår besvikelse når vi inte upp till förra årets resultat 44, vilket sporrar till nya upptäckter på finalsträckan.

Vi kan ju inte gå i samlad tropp hela sjöängen runt. Alla har varit med från start. En del tycker det är lagom och vill hemåt. Några vill gå i sin takt. Så jag föreslår fri hemgång, vilket resulterar i ett utdraget hemåttåg.

Nu får vi göra det som är förbjudet halva året – gå över dämmet. Förstärkt taggtrådshinder, får oss att klättra och klänga runt dessa och häva oss upp från torrlagd dammbräda till överkanten och slå huvudet i staketet. Med tubkikare. De smartare av oss går runt som man ska, på samma tid. Gen o sen. Ja, ni vet. (Klicka på småbilderna.)

 

 

                     

Den stolta granen på Hacksta, där den lika stolta fjällvråken huserade en vinter har gått hädan. För några år sen slog blixten ner i granen och spred sig i marken till en flock ungdjur, som under granen sökt skydd mot regnet. Blöta klövar, spänningsskillnad mellan fram och bakben. Ett tiotal dog knall o fall. Granen blev nästan delad på längden, veden kokade, hälften dog och ligger nu på marken.

Till slut blir vi bara fyra, tre och två kvar. Skam den som ger sig. Fler ladusvalor, en gråsiska och gråhäger fyller på artlistan så vi passerar förra årets resultat med två.

Ledde, skrev och fotograferade gjorde Björn Nordling

Artlistan 46

Sångsvan – Sommarstugeområdet, Angarnsjöängen, Upl   2 adult förbiflygande  07:30
Grågås    – Angarnsjöängen, Upl   100 ex. förbiflygande
Bläsand    – Kustamaden, Angarnsjöängen, Upl   15 ex. rastande
Kricka    – Kustamaden, Angarnsjöängen, Upl   20 ex. rastande
Gräsand    – Kustamaden, Angarnsjöängen, Upl   30 ex. rastande
Gråhäger    – Byksberget, Angarnsjöängen, Upl   1 ex. rastande  13:30
Havsörn    – Angarnsjöängen, Upl   3 ex. förbiflygande
Sparvhök    – Angarnsjöängen, Upl   1 ex. födosökande
Ormvråk    – Angarnsjöängen, Upl   2 ex. rastande
Fjällvråk    – Angarnsjöängen, Upl   1 ex. rastande
Större strandpipare    – Kustamaden, Angarnsjöängen, Upl   1 ex. rastande
Tofsvipa    – Kustamaden, Angarnsjöängen, Upl   25 ex. rastande
Brushane    – Kustamaden, Angarnsjöängen, Upl   16 ex. rastande
Tamduva    – Åstaåkern, Angarnsjöängen, Upl   2 ex. förbiflygande
Skogsduva    – Byksberget, Angarnsjöängen, Upl   2 ex. förbiflygande
Ringduva    – Angarnsjöängen, Upl   50 ex. rastande
Större hackspett    – Angarnsjöängen, Upl   3 ex. stationär
Sånglärka    – Åstaåkern, Angarnsjöängen, Upl   10 ex. rastande
Ladusvala    – Angarnsjöängen, Upl   3 ex. födosökande
Ängspiplärka    – Angarnsjöängen, Upl   10 ex. rastande
Sädesärla    – Angarnsjöängen, Upl   5 ex. rastande
Koltrast    – Angarnsjöängen, Upl   6 ex. stationär
Björktrast    – Angarnsjöängen, Upl   5 ex. rastande
Taltrast    – Midsommarberget, Angarnsjöängen, Upl   1 ex. rastande
Dubbeltrast    – Angarnsjöängen, Upl   noterad rastande
Gransångare    – Angarnsjöängen, Upl   2 ex. rastande
Kungsfågel    – Angarnsjöängen, Upl   3 ex. stationär
Stenskvätta    – Angarnsjöängen, Upl   3 ex. rastande
Blåmes    – Angarnsjöängen, Upl   3 ex. stationär
Talgoxe    – Angarnsjöängen, Upl   3 ex. stationär
Nötväcka    – Angarnsjöängen, Upl   2 ex. stationär
Nötskrika    – Angarnsjöängen, Upl   4 ex. stationär
Skata    – Angarnsjöängen, Upl   6 ex. stationär
Kaja    – Åstaåkern, Angarnsjöängen, Upl   50 ex. stationär
Kråka    – Åstaåkern, Angarnsjöängen, Upl   10 ex. stationär
Korp    – Örstaåkern, Angarnsjöängen, Upl   1 ex. lockläte, övriga läten
Stare    – Örstaåkern, Angarnsjöängen, Upl   5 ex. rastande
Pilfink    – Örsta, Angarnsjöängen, Upl   1 ex. lockläte, övriga läten
Bergfink    – Angarnsjöängen, Upl   2 ex. lockläte, övriga läten
Grönfink    – Midsommarberget, Angarnsjöängen, Upl   2 ex. lockläte, övriga läten
Steglits    – Angarnsjöängen, Upl   20 ex. rastande
Grönsiska    – Angarnsjöängen, Upl   5 ex. rastande
Hämpling    – Angarnsjöängen, Upl   25 ex. rastande
Gråsiska    – Byksbergsdungen, Angarnsjöängen, Upl   1 ex. förbiflygande  13:30
Gulsparv    – Angarnsjöängen, Upl   1 ex. stationär
Sävsparv    – Angarnsjöängen, Upl   5 ex. rastande

Foto Cesse Montelius