QUIZ-JIZZ

Angarngruppen vill presentera  Angarnssjöängens fauna och flora genom en personlig utmaning. Försök arta 50 fåglar, växter och insekter från mer eller mindre perfekta bilder. Priset blir att du får upptäcka det som finns vid sjöängen. Ett jizz kan det bli när bilden inte är bra.

 

Gör så här med dator
När du tryckt på starta bildspelet >> QUIZ-JIZZ
Välj Öppna
Högerklicka, välj Helskärm
Kontrollknappar visas nere till vänster i bildspelet
[Högerpil] [penna] [kontrollknapp] [vänsterpil]
Bilderna har tre alternativ.
Tänk ut ett svar – klicka för rätt svar. Tryck [Esc] för avsluta.

Gör så här med läsplatta
När du tryckt på starta bildspelet >> QUIZ-JIZZ
Vänd plattan så första bilden fyller rutan. Dra sakta upp till nästa bild. Välj ett av tre förslag. Dra till nästa bild och där finns svaret. Osv till avslutningen.