Ortolansparvsprojekt 2015

DSC_1708DSC_1719DSC_1705

3 X Ortolansparv Foto Anders Axencrantz

Play/Pause Klicka till vänster om 00:00 och hör den inspelade ortolansparven.

2015 sker ett andra försök i samarbete med länsstyrelsen, att etablera häckande ortolansparv vid sjöängen. Det redovisas på den här sidan. (Bakgrund, försök och resultat för 2014, finns på Ortolansparvsprojekt 2014.)Tiden för försöket med uppspelade ljud blir 2015-05-01–31.

Ortolansparvsprojekt 2015 Här redovisas resultatet.

Rapportera ortolansparv vid Angarnssjöängen när du ser och hör den på Artportalen med  Angarnssjöängen sublokal Kusta, tidpunkt och ev. kommentar. (Förväxla ej ljudet med det uppspelade.)

Så här görs uppföljningen.

1. Sjunger någon hanne? Nästan dagliga besök bör göras
2. Ses någon ytterligare fågel? Kan det konstateras vara en hona närvarnde betyder det att häckning påbörjats!
3. Ses matning? I bo? Av borymda ungfåglar?
4. Ses flygga ungar? (Svårt att konstatera, de sitter oftast dolda på marken.)

Observera att bo inte ska eftersökas. Det räcker med människospår i gräset för att predatorer ska hitta boet. (Det finns tråkiga erfarenheter.) Kan man däremot bestämma i vilken vegetation boet ligger och fotografera från lite håll är det bra. 

Frågor om – rapportering, ljuduppspelning, fel på apparater m.m. Björn Nordling Angarngruppen 070-580 44 06  (Rapporterar också på den här sidan.)

– tillstånd, regler m.m. Mats Gothnier  Länsstyrelsen Sthlm 010-2231332

——————————————————————————————————————-

Följ ortolansparv 2015 på Artportalen. Löpande rapportering här. Senast överst.

(2015-06-06) Kontroll av eventuell ortolansparv vid Kusta,har skett varannan, var tredje dag, under olika tider på dygnet, under de 7 veckor ljudspelaren har varit igång. Ingen ortolansparv har noterats. Ljudspelaren har fungerat utan problem och service under tiden. Glädjande nog har en ortolansparv vid Olhamra – Klosterbacken regelbundet sjungit och visat sig, under maj månad, på samma plats som 2014.

(2015-05-02) Man kan med fördel gå ner från Kusta P mot sjöängen till stättan vid åkern. Därifrån har man bra uppsikt över spelplatsen.

(2015-05-01) Uppspelning har startat. Ljudet hörs inom en radie av 100 m.

37193718371537123710habitat 

Habitat Foto 1-5 Rolf Andersson

(2015-03-26) För att underlätta sparvens födosökande, har markägaren sagt ok till att det blir osått utmed det markerade diket. Se bild 6 ⇑.Det blir en remsa på ca 5 meter x ca 300 m på O-sidan om diket.Jordrukaren  kommer att så korn i slutet av april och vi Angarngruppen kollar att det blir harvat, men inte sått på den ytan.

(2015-03-14) Uppspelningsutrustning är utvärderad och klar för utsättning.

(2015-02-21) Förra årets analoga bandspelare fordrade täta batteribyten. Ny utrustning utvärderas under vintern. Lite mer omfattande för att säkerställa kontinuerlig drift, utan batteribyte i minst 3 veckor. Mp3-spelare medger uppspelning med sång och pauser så de utmanade fåglarna får sova och äta. Platsen för uppspelning kommer att vara i närheten av Kusta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.