Ortolansparvsprojektet 2016

2016-06-01 Trots vacker locksång dygnet runt med pauser för födointag och sömn, har vi inte heller detta år lyckats locka en ortolansparv till det som tidigare  har varit ett revir för just ortolansparv. Osådd åkerremsa. Oklanderlig teknik. Plockmat i form av utströdd havre.  Vad behövs mer? Klimatförändringar, fransmännens matvanor, lokala oväder? Vi vet inte varför ortolansparven slår sig ner i vårt område. Tack till dom som har hållit koll i Kusta.

2016-05-01 Projektet återupptas på Kustasidan, med att spelaren startades och kommer att pågå hela maj månad. Tre timmar sång, en timme paus. En skylt vid parkeringen och en vid Kustamaden förklarar. Mer om bakgrund och fakta och hur ortolansparv kan låta.

424139

Protestera mot franska småfågeljakten via BirdLife Sverige (länk)

Eller formuläret direkt: https://secure.avaaz.org/en/petition/Mettons_fin_au_massacre_illegal_des_oiseaux_familiers/?nJYhBdb

Ortolansparvsprojektet 2015

Björn Nordling