Återvändare

Trädgårdsdag med trädgårdsfåglar.

Vallentuna parkförvaltning, skänkte växter till innevånarna, istället för att kasta dem. Många fynd bars hem. Angarngruppen bidrog med fågelsång och info. Medlemsvärvning på gång. (Publ. 2018-09-16)

 

Herre på täppan blev denna gång några av artrallyts deltagare. Besvikna kor fick därmed bita i gräset. (Publ. 2018-09-16)

Fåglarna återvänder till sitt och skådarna till Angarnssjöängen. Sommarens värme har tidigare dämpat skådarlusten för många,  utom för täten i Artrallet. Men nu verkar alla pigga på fågelskådning.


Ljungpipare? Karin Hendahl

Björn Nordling har beskrivet årets nionde månadsrunda med gökar och blåhakar. Vi var många som gick runt i förträfflig sensommarvärme. Både veteraner och roligt nog ett flertal nya ansikten.

Länsstyrelsen meddelar att etapp 2 av Lundbydammens utgrävningningar fortsätter from 3 september med hjälp av pontongräv-maskiner. Vattenflödet i Lundbydiket leds om in i dammen. Vidare genom de kanaler som omger häckningsöarna och ut i mittdiket. En del av Lundbydiket läggs igen. Se karta. Eventuellt grävs kanalerna ut ytterligare och öarna byggs på om det behövs. Arbetet kan pågå i 2-3 veckor. Bakgrund o mer fakta finns under Aktiviteter.

Finns det något vatten kvar? Se här!  Vad har hänt i Fågelåkern? Läs i RALLEN nr 3 som kommer snart.

Djurhållaren rapporterar: Allt har funkat bra. Det låga vattenståndet har gjort att djuren kunde beta längre ut i sjön och därmed få mera bete. Stängslet gjordes vid högre vattenstånd och när nu vattnet sjönk kunde djuren gå runt stängslet och byta hagarna. Det gjorde också att de kunde beta mer av växtligheten än normalt. Vi börjar hämta djuren i slutet av september och ca 20 oktober är alla installade igen.

Missade du förra inlägget? Ligger längst ner. Den långa värmeperioden har gynnat fjärilslivet. I fågelåkern  finner du mängder av kål- o rapsfjäril.

Jubileumsåret är nu mer än halvvägs. Håll koll på angarngruppen.se Det kan ju komma något extra. Som Trädgårdsdagen på Vallentuna torg. Där kommer vi att uppträda som tomtskådare bland trädgårdsodlare och naturmänniskor.

KOMMANDE AKTIVITETER

Lördagen den 15 september 2018 kl 12.00–14.00 är det dags för Trädgårdsdag
torget i Vallentuna centrum. Dagen anordnas av Vallentuna kommun och temat
är blommor, parker, natur och trädgård. Angarngruppen tar med sig temat Trädgårdsfåglar.

Lördag 22 september. SITTOGLO – höstversionen. Vi följer höststräcket från bästa obsplatsen vid Angarnssjöängen. Blåhake? Några vadare ska väl kunna ”hängas in” också? Speciellt för dig som inte är så rörlig längre. Men alla är lika välkomna. Sittunderlag och fika. Det finns bänkar. Byksberget är bemannat från kl. 06.00 (solen går upp 06.31) och vi slutar när sträcket har dött, ca kl. 12. Kom och gå när du vill! Värd Hans-Georg Wallentinus.