Augusti … redan?

Augustirundan är begången. Stefan Paulin var värd och Gunnar Hesse berättar i månadens rapport.

 

Spaning på rasten. Gunnar Hesse foto.

 

 

 

 

AKTUELLA AKTIVITETER

Onsdag 1 september. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Gunnar Hesse.

Lördag 25 september. SittoGlo i det mindre formatet i anslutning till Byksbergsdungen. Start vid dungen där du hittar värden Stefan Paulin från 06.00 (-12.00)