Vad händer nu? 3 blir 4

Reparation och restaurering igång igen

Mildväder igen och möjligt att åter ta ut de två stora grävmaskinerna i naturreservatet för att fullborda denna säsongs restaureringsarbete.

Därtill har det efterlängtade reparationsarbetet avseende spänger med på- och avfarter påbörjats sedan ett par dagar tillbaka. Dessutom en breddning på sina ställen med ytterligare en planka, dvs. nu fyra i stället för som tidigare tre. Säkrare och enklare att ta sig fram.

Vi tackar Länsstyrelsen för allt detta! / Gunnar Hesse text o foto


Minskade anslag hotar svenska naturreservat

Största hotet är igenväxning” • Så svarar miljöministern

Se TV4s intervjuer av länsstyrelsen och miljöministern. Filmat i Angarnssjöängen.


Februari inleddes snabbt med en månadsrunda på månadens första dag. Tryggve Engdahl skriver om vinterns omväxlingar och vilka arter som skådades. Påfallande många däggdjur. Läs mer!

Angarngruppen på Facebook. Vi har ökat aktiviteten på Facebook (samma namn där) med syfte att bland annat leda in Facebookgruppens medlemmar till vår webbplats. Våra duktiga fotografer fångar upp med vackra och intressanta bilder, ibland kompletterade med fakta eller berättelser. Länkar till våra aktiviteter läggs in för att nå en större grupp av presumtiva medlemmar till vår förening. Facebookgruppen är ett komplement till webbplatsen, som är vår primära kontakt med våra medlemmar.


AKTUELLA AKTIVITETER     


Onsdag 1 mars. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.