Nere för räkning?

En inte helt vanlig torsdagsmorgon. Frukostbordet dukat vid Lundbydiket. Numer en bekvämare rastplats för trötta skådarben. Tack till dom som gjorde det möjligt, Foto Karin Hendahl.

Fåglar inpå knuten. Det var magert med fågel vid förra årets räkning. Vad skulle årets resultat bli? Gunnar Hesse undrar oroligt och rapporterar.

Inför årsmötet. Vi behöver en redaktör för Rallen och någon som bevakar naturvårdsfrågor i reservatet. Kan det vara du? Du får hjälp och stöd att komma igång. Eller har du någon att föreslå? Per Gullberg, valberedningens ordförande ser fram mot förslag. valberedningen@angarngruppen.se

Hur går det-serien fortsätter med växter. Se längre ner.

När våren kommer. NATTLYS i Angarnssjöängens naturreservat 2024.
Den biologiska mångfalden är mycket viktig och för att förstå detta genomför Angarngruppen ett antal aktiviteter årligen för att kartlägga den och rapportera in resultatet till Länsstyrelsen och Artportalen.
Sedan 2018 har Angarngruppen genomfört ett nattlys per år i Skesta hage för att inventera förekomsten av nattflygande ryggradslösa djur och då främst nattfjärilar.
För att förstå mångfalden bättre och inom hela naturreservatet har vi nu sökt, och fått beviljat, ett tillstånd att genomföra sju nattlys per år. Ett per månad från april till och med oktober och då inom hela området.
Inga förkunskaper behövs utan vi hjälps åt att artbestämma och räkna de arter som lockas fram med hjälp av den utrustning vi sätter upp och använder. Starka lampor belyser vita ytor i nattmörkret. Aktiviteterna kommer att genomföras tillsammans med duktiga experter från Entomologiska föreningen i Stockholm. Start 20 april. Leta efter ljuset i programmet för alla datum.


AKTUELLA AKTIVITETER

6 februari tisdag. HUR GÅR DET FÖR SVERIGES VÄXTER.
En föreläsning med Mora Aronsson om växternas utveckling. Hur går det för olika växttyper, vilken inverkan har invasiva arter, vad innebär förvildningen av trädgårdsarter och hur påverkar klimatförändringen växtlivet är exempel på frågor som tas upp 19.00. Mathiasgården Vallentuna.

Endast för medlemmar. Är du inte medlem löser du medlemskap på plats för 100:- och får också tillgång till föreningens verksamhet.

Mora Aronsson är ordförande för Svenska Botaniska Föreningen sedan fyra år och varit med att ta fram Sveriges nationalblomma och bygga upp Botanikportalen. Han har tidigare även varit ordförande i Botaniska Sällskapet i Stockholm och Upplands Botaniska Förening samt var med i styrgruppen och redaktionen för Upplandsfloran som kom ut 2010. Mora arbetar på Artdatabanken i Uppsala sedan 1992 och varit ansvarig för kärlväxterna tills 2012, byggde upp Floraväktarverksamheten på 1990-talet, arbetat som expert åt EU med Art- och habitatdirektivet och åt Arktiska Rådet med biologisk mångfaldsövervakning. Idag är det mest förbättrad kvalité på rapporterna i Artportalen och samordning av det svenska arbete med invasiva arter som är fokus.

Mora är uppvuxen i Sörmland, men har bott i Övergran (nära Hjälstaviken) de senaste 25 åren. Fastnade för botaniken som tonåring och utbildade sig till biolog och kvartärgeolog i Stockholm, med extraknäck på herbariet på Naturhistoriska Riksmuseet. Botaniskt har det förutom Uppland varit främst fjällen och Arktis som lockat, med bas i Abisko sedan 1980 och senaste åren även förvildade trädgårdsväxter som hamnat i fokus.


7 februari onsdag. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Karin Hendahl.


6 mars onsdag. MÅNADSRUNDA. Samling vid Örsta 07.30. Värd Stefan Paulin.