Det är detaljerna som gör det

När man är ute i naturen gäller det verkligen att titta på detaljerna. Det är många gånger det som avgör vilken art det är. Och även om man inte är intresserad att lära sig vilken art det är, så är många detaljer nödvändiga för att arten ska klara sig. Det gäller inte minst växter och när man tänker på pollinationsbiologi. De öppna enkla blommorna på våren är ofta till för alla möjliga arter och i blomman kan man t.ex. hitta klumpiga skalbaggar som inte kan manövrera så bra i luften. Blommor med lång sporre behöver däremot en fjäril med lång tunga (här är inte vem som helst inbjuden) och därför sprids pollenet inte till kreti och pleti. Nu blir det lite helgledigt med aktiviteterna här i Angarngruppen under midsommarhelgen. Men varför inte passa på att åka ut lite på egen hand och titta på alla detaljer och fundera vilken funktion de har. Ta med luppen.

Men du behöver inte vänta alltför länge innan det är dags igen för nya arrangemang i Angarngruppen. Och visst är du medlem hos oss?

Visst vill du göra en insats för den svartfläckiga blåvingen? En av de mest sällsynta arterna intill Angarnssjöängen. Det börjar bli dags för en ny drive mot örnbräken i Skesta hage. Som många säkert märkt sprider den sig okontrollerat i hagen och förkväver mycket av mer lågväxande örter, till exempel backtimjan (som är nödvändig för den mycket ovanliga svartfläckiga blåvingen). Bäst är att rycka upp dem innan de fröar av sig och innan kraften går ner i rotsystemet. Så ju mer örnbräken vi lyckas dra upp desto bättre är det. Vi har därför planerat in en naturvårdsdag med bekämpning av örnbräken i Skesta hage onsdag 26:e juni kl 11. Vi räknar med att hålla på max 2 timmar. Arbetshandskar är bra att ha – ormbunkarnas stjälkar är lite vassa. Tag även med fika. De som redan nu vet att de siktar på att komma får gärna meddela Tryggve via mail.

MÅNADSRUNDA för juli genomförs 3:e en onsdag som vanligt. Samling vid Örsta 07.30. Värd Tryggve Engdahl.

Och redan 6 juli lördag är det BIOBLITZ. Det är alltså den stora artjakten i Skesta hage. 07.00 – 17.00 fåglar. 09.00 – 17.00 allt annat. Få parkeringsplatser. Hitta till Skesta Hage. Allt noteras och all hjälp är bra, kunniga som okunniga, barn som vuxna. Experter hjälper oss artbestämma. Samordnare Ulric Ilveus. Samma kväll är det dags för FLADDER-MUSINVENTERING i Skesta hage 22.00 – 24.00. Så här års har fladdermössen antagligen ungar och det bör vara trafik mellan bon och födosöksplatserna.  Det kanske dessutom hörs eller syns några nattaktiva djur och fåglar som missats under dagen.  Vi ses kl. 22 vid grinden till Skesta.

Den femtonde juni gick den första workshopen av stapeln. Denna gång tillsammans med Mora Aronsson som är en välkänd profil då det gäller växter, bl.a. som ordförande i Svenska Botaniska Föreningen. Många bra tisp blev det efter detta är det nog lättare att själv bena ut vilken växt det kan vara. Mer kan du läsa här.

Foto Sona Wallentinus. Någon av nypon/stenrossläktet med massor av ståndare och pistiller. Observera även inflygningsränderna.

Foto Gunnar Hesse. En tuff grupp som unnar sig en paus i inventeringen. Många av deltagarna hade också medverkat under workshopen.

KOMMANDE AKTIVITETER I JULI

13 juli lördag.  NATTLYS i Angarnssjöängens naturreservat 2024
För mer information se 20 april. Starttid och samlingsplats kommer att meddelas två till tre veckor föreSamordnare Ulric Ilveus ulric@ilveus.se


14 juli söndag. VÄXTER, FJÄRILAR OCH ANDRA INSEKTER. Högtid för  lepidopterologer. Du får hjälp med att hitta och artbestämma. Samling vid Skesta hage parkering 10.00. Värd Gunnar Hesse.